directors-day

Veerkrachtige raden passen zich aan nieuwe scenario's aan. Ze stimuleren openhartige debatten en discussies en streven ernaar om verschillende belangen op elkaar af te stemmen (lees meer: De Third Wave of Governance). Openheid om zich uit te spreken en nieuwsgierigheid om te luisteren bevorderen het oplossen van complexe problemen. Collegialiteit, in plaats van dominantie, is de norm. Dit laat ruimte om effectief om te gaan met belangenconflicten, waarbij het individualisme wordt overtroffen en er wordt overgegaan op co-creatie en duurzaam ondernemen. 

Een veerkrachtig bestuur zoekt proactief naar mogelijkheden om actie te ondernemen. Wendbaarheid, of het vermogen om snel en gemakkelijk te bewegen, is noodzakelijk om te kunnen handelen voordat een kritieke situatie zich voordoet. Hierdoor kan preventief handelen de mogelijke schade beperken en zakelijke opportuniteiten vergroten. Zo zal een focus op duurzaamheid vandaag, een positief effect hebben op bedrijven en hun omgeving in de toekomst. Dit langetermijnperspectief vormt de kern van wat het betekent om veerkrachtig te zijn. 

Tot slot zijn goed bestuur en veerkracht sterk met elkaar verweven. Om effectief met crisissituaties om te kunnen gaan, is goed bestuur en wendbaarheid in het bedrijfsleven noodzakelijk. Zo is het tegemoetkomen aan operationele uitdagingen door het digitaliseren van diensten een teken van goed en veerkrachtig bestuur. Bedrijven die innoveren hebben de neiging om doorheen de jaren veerkrachtiger te worden en creatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van morgen. Op dezelfde manier zijn het definiëren van de rollen van belangrijke actoren, zoals de voorzitter van de Raad van Bestuur, en het verduidelijken van de procedures goede bestuurspraktijken die raden van bestuur veerkrachtiger maken. Goed bestuur en veerkracht gaan hand in hand. 

Het juiste moment om goed bestuur te implementeren, is het moment waarop je eraan begint te denken.

GUBERNA doet, samen met haar partner CKV, onderzoek naar het thema veerkracht en governance. Daarnaast organiseert GUBERNA Sounding Boards (vanaf najaar/winter 2020) om kmo's die in een herfinancieringsprogramma van CKV zitten te helpen bij het opzetten van een veerkrachtige adviesraad.

Wat met de Algemene Vergadering ten tijde van de COVID-19 pandemie?

Op 24 maart heeft GUBERNA haar eerste 100% digitale Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Graag delen we onze lessons learned en geven we duiding bij de Volmachtbesluiten van Minister Koen Geens. 

Onze partner

  • CKV

Publicaties rond Resilience

Onze leden aan het woord over veerkracht in tijden van Covid-19: Tom De Gendt, Jessa Ziekenhuis

Binnenkort starten onze GUBERNA Home of Governance Talks! Tijdens deze nieuwe reeks webinars laten we ons graag bijkomend inspireren door leden-bestuurders uit diverse types van organisaties en sectorendie hun ervaringen delen over wat goed bestuur voor hun organisatie betekent en hoe zij de afgelopen maanden ervaren hebben.

Lees meer

Urgenda: how urgently should climate change be put on the agenda of the board?

On our first digital member forum onthe 21st of April we will reflect upon the impact of the Urgenda legal case on the accountability of companies.But what/who is Urgenda? Why is a court ruling on climate change against the Dutch government significant for Belgian companies? Which lessons can a board of directors take away from this case? And what will be the impact of the current COVID-19 crisis on the climate debate?

 

Lees meer