Governance tools & premium services

Als lid van GUBERNA kan u beroep doen op de tools en premium services die wij aanbieden. We ondersteunen u met praktische governance tools zoals checklists, handboeken en online evaluatie tools.

Daarnaast bieden we onze premium leden gepersonaliseerde premium services op maat van hun organisatie aan. Naast een stevige academische bagage kunnen we, mede dankzij ons ruim netwerk, bogen op een jarenlange praktijkervaring. Deze mix van theorie en praktijk garandeert dat we u optimaal kunnen ondersteunen in de professionalisering van uw governance. Wist u trouwens dat we een groot deel van onze tools en premium services in nauwe samenwerking met onze leden ontwikkeld hebben? 

Zoek een tool of premium service

Leidraad voor de voorzitter van de raad van bestuur

Niettegenstaande het feit dat de nationale en internationale corporate governance aanbevelingen een eerste houvast aanreiken voor het uitoefenen van de voorzittersrol, is er toch behoefte aan een concretere afbakening van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarom heeft GUBERNA enkele jaren terug een werkgroep onder haar leden opgericht met als doel een in de praktijk bruikbare tool te ontwikkelen, die als toetssteen kan fungeren voor het invullen van de voorzittersfunctie.

Lees meer

Study on the remuneration of non-executive directors in Belgian listed companies

As is stated in principle 7 of the Belgian Corporate Governance Code 2009 (and reproduced in the 2020 edition), “the company shall remunerate directors (and executives) fairly and responsibly”. The idea that board members should be remunerated has even been enshrined in the new Code on Companies and Associations, for all types of companies, listed or not. However, it is not easy for companies, even listed ones, to determine the fair remuneration of their directors.

Lees meer

Studie over de vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders in Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen

Arbeid moet vergoed worden! Daarom adviseren de codes voor goed bestuur organisaties om hun niet-uitvoerende bestuurders te remunereren. Het is echter geen sinecure voor organisaties om de juiste verloning te bepalen. Dit is des te meer het geval voor niet beursgenoteerde organisaties voor wie, in tegenstelling tot de beursgenoteerde ondernemingen, geen publicatieverplichting inzake vergoeding van bestuurders bestaat. Hierdoor zijn de analyse en benchmarking mogelijkheden beperkt.

Lees meer

Leidraad rond de rol CEO

In deze leidraad worden een aantal aanbevelingen geformuleerd als inspiratiebron bij de invulling van de rol van de CEO. Indien er andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen van toepassing zouden zijn, spreekt het evenwel voor zich dat deze prevaleren boven de onderstaande aanbevelingen. Naast enkele algemene aanbevelingen, worden achtereenvolgens de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CEO besproken ten aanzien van de Raad van Bestuur en haar comités, het uitvoerend management, de organisatie, de aandeelhouders en de overige stakeholders.

Lees meer

D&O Verzekering

Dankzij ons partnership met AIG kan GUBERNA haar leden een gratis (beperkte) bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanbieden.

Lees meer

Evaluatie van de raad van bestuur

GUBERNA is er van overtuigd dat de evaluatie van de raad van bestuur een integraal deel uitmaakt van een continu verbeteringsproces. Door een expliciet evaluatiemoment in te bouwen kan actief gewerkt worden aan een optimaal functionerende raad van bestuur via het identificeren van verbeter- of aandachtspunten. Ook de verschillende bestaande nationale en internationale codes beschouwen een evaluatie van de raad van bestuur als een criterium voor goed bestuur.

Lees meer

Incompany opleiding

Als deel van haar Premium aanbod voorziet GUBERNA incompany trainingen op maat voor organisaties die nood hebben aan een flexibel en gepersonaliseerd programma inzake goed bestuur. Via een deze service op maat wenst GUBERNA uw organisatie te begeleiden bij de professionele ontwikkeling van uw bestuurders en senior management.

Lees meer

Remuneratie benchmark

Wil u de remuneratie van uw bestuurders benchmarken? GUBERNA ondersteunt organisaties bij de ontwikkeling van een adequaat verloningsbeleid voor hun niet-uitvoerende bestuurders.

Lees meer
Qfor

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?

There is much more GUBERNA

Also take a look at...

Our partners