Cookie policy

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders wenst de bezoeker van de website door middel van deze policy te informeren over het beleid GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders nastreeft met GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders raadt de bezoeker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies.

Doel van het gebruik van cookies

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers.

Aanvaarding en weigering van cookies

Bij het bezoeken van de website zal vermeld worden welke cookies worden gebruikt (in de vorm van een pop-up). De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten, die [naam onderneming] op de website aanbiedt.

Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt.

Technische informatie over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:

- De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;

- Een vervaldatum;

- Een unieke cijfercode.

Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

Bestaan er verschillende soorten cookies?

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds (dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds (third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen). Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie.

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.

Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide? De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.

Wat zijn 'performantie’ cookies? Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen de welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is.

Wat zijn 'third party’ cookies? ‘Third party’ cookies zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties, die door derde partijen op de website geplaatst worden. De ‘third party’ cookies hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud van ervan aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te passen. De bezoeker krijgt de advertenties uitsluitend te zien, wanneer hij de ‘third party’ cookies niet heeft uitgeschakeld en hiervoor dus een toestemming werd verleend. Bij het gebruik van ‘third party’ cookies beschikken noch de beheerder van de website, noch de adverteerders (derden) over de persoonlijke gegevens van de bezoeker.

Wat is 'embedded content'?

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.

Hoe kan de bezoeker de cookies beheren?

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen.

Het gebruik van cookies door GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bij voorbeeld in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren of bij deelname aan een van de discussiefora.

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan [naam onderneming] op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard.

GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders gebruikt uitsluitend onderstaande cookies:

  • Functionele cookies

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

cookieconsent_dismissed

drupal - functional

1 year

SSESSxxx

drupal - functional

23 days

 

  • Niet-functionele cookies

Naam cookie

Functie cookie

Bewaartijd gegevens

_gali

Google Analytics - statistics

30 sec

_gat

Google Analytics - statistics

1 min

_ga

Google Analytics - statistics

2 years

_gid

Google Analytics - statistics

25 hours

_gcl_au

Google Tag Manager - statistics

120 days

 

De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld.

De bezoeker kan zijn of haar cookie instellingen voor de website van GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders wijzigen via privacy@guberna.be om zo een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookie beleid van deze derde partij.

 

Heeft u nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking tot het door GUBERNA, Het Instituut voor Bestuurders gevoerde beleid, dan kan u zich steeds wenden tot privacy@guberna.be. Voor meer informatie over data verwerking en onze GDPR maatregelen, kan u onze privacy policy raadplegen.