Dit lidmaatschap biedt verschillende voordelen en voorkeurstarieven voor de kleine social profit organisatie en haar bestuurders. 

Ontdek het social profit lidmaatschap

Social Governance Academy

Om het initiatief van de Koning Boudewijnstichting voort te zetten en bij te dragen aan de uitvoering van deze aanbevelingen, kwamen vier partners (GUBERNA, Curia, Hefboom en Crédal) samen. Op initiatief van prof. Marleen Denef (CURIA) werd de Social Governance Academy (SGA) opgericht, een centrum dat de nodige ondersteuning biedt aan social profit organisaties om aanbevelingen binnen hun organisatie uit te voeren. In 2011 en 2012 organiseerde de Social Governance Academy hands-on workshops om organisaties te helpen en de voorwaarden voor goed bestuur te bepalen.

In order to build trust and maintain integrity, GUBERNA emphasizes the importance of a strong governance framework that aligns with the organization's values and goals.

Werner Sels - CEO, Ondernemen Zonder Grenzen 

Diensten waarvoor u bij ons terecht kunt

Net als andere expertisecentra levert GUBERNA regelmatig diensten op maat voor verschillende social profit organisaties. Concreet kan dit bijvoorbeeld de volgende vormen aannemen:

Evaluatie van de raad van bestuur  Incompany opleiding  Opstellen of herzien van een governance charter

Webinars rond goed bestuur in de social profit sector.

Met de steun van de Nationale Loterij en haar spelers heeft GUBERNA een reeks van 4 webinars ontwikkeld over goed bestuur in de social-profit sector. Concreet gaat het om een reeks van 4 video’s van ongeveer 20 minuten. In deze video’s behandelen we essentiële elementen van het bestuur van social profit organisaties met de hulp van actoren uit de sector.

Interview met Jannie Haek, CEO Nationale Loterij

Hospital Governance Forum

Het Hospital Governance Forum is een initiatief van GUBERNA dat in 2019 werd gelanceerd. Het doel van het forum is om de leden van GUBERNA die actief zijn in de ziekenhuissector samen te brengen. Dit platform biedt hen de kans om ervaringen over allerhande kwesties met betrekking tot het bestuur van ziekenhuizen uit te wisselen tussen peers. Gezien de grote veranderingen in deze sector, besteden we hier bijzondere aandacht aan en ontwikkelen we initiatieven en tools om de actoren in de sector te ondersteunen bij de governance uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Concreet komt het Hospital Governance Forum minimaal twee keer per jaar samen om een specifieke governance dimensie te bespreken. Als inleiding presenteert een lid van het Hospital Governance Forum een casus die vervolgens onder peers wordt besproken. Indien relevant publiceert GUBERNA een praktisch rapport over het besproken onderwerp (beschikbaar via ‘publicaties’). Aangezien de recente federale wet die ziekenhuizen verplicht om zich in ziekenhuisnetwerken te groeperen een aantal bestuursvraagstukken oproept, is dit thema de rode draad van de gespreksonderwerpen die in de vergaderingen aan bod komen.

Bent u lid van GUBERNA en actief in de ziekenhuissector? Dan is het Hospital Governance Forum vast iets voor u. Stuur gewoon een e-mail naar social@guberna.be om een uitnodiging te ontvangen voor de vergaderingen van Hospital Governance. De inschrijvingen worden behandeld op een ‘first come, first served’-basis.

 

Aanbevelingen Social governance

Op initiatief van de Koning Boudewijnstichting werkte in 2010 een stuurgroep van een twintigtal personen uit de social profit sector (voorzitters, bestuurders of directeurs van de verschillende subsectoren) aanbevelingen uit rond het besturen van social profit organisaties (SPO’s). De leden van de stuurgroep hebben allemaal in eigen naam deelgenomen aan dit initiatief. Met deze aanbevelingen wil de Koning Boudewijnstichting een hulpmiddel aanreiken voor de organisaties opdat zij de juiste vragen zouden stellen over goed bestuur.
 
De acht voorgestelde aanbevelingen zijn bedoeld voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit de social profit sector. Ze nodigen de organisaties uit een discussie op te starten of voort te zetten rond goed bestuur en dit toe te passen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende organisaties. Elke aanbeveling wordt aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen voor een praktischere toepassing.
 
Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO’s aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.

1

ewaut

Vragen? Contacteer ons !

Heeft u suggesties, projecten of vragen? Wij staan klaar om u verder te helpen.

Ewout Görtz

ewout.gortz@guberna.be

+324 91 59 84 27

Publicaties voor social profit organisaties