Innovation

Innovatie is het proces van het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe kennis en deze omzetten in succesvolle producten en diensten.

Innovaties ontstaan niet enkel door vernieuwende ideeën te introduceren. Hoewel dit een goede eerste stap is, spreken we pas van een ‘innovatie’ wanneer het idee vertaald wordt naar verbeteringen van producten of diensten of naar het optimaliseren van achterliggende bedrijfsprocessen. Succesvolle innovaties zijn sterk verbonden met de organisatiedoelstellingen en dragen bij aan de visie van de organisatie. Goed bestuur speelt daarom een belangrijke rol in innovatie.

Elke organisatie heeft vandaag nood aan innovatie. Innovatieve activiteiten hebben alle gelijklopende kenmerken die een invloed hebben op de governance van uw organisatie. Digitalisering heeft interne en externe effecten. Intern moet worden overgeschakeld naar  een digitale organisatie. Extern is innovatie en digitalisering een kwestie van risico en strategie. Digitale, geconnecteerde organisaties denken bijvoorbeeld na over hoe ze hun klanten beter kunnen bedienen, hoe nieuwe meerwaarde te creëren op basis van data en hoe ze hun purpose kunnen realiseren.

De rol van de raad van bestuur

GUBERNA gelooft in de rol van goed bestuur om innovatie (en digitalisering) te stimuleren en te doen slagen in de organisatie. Met een duidelijke langetermijnvisie en concrete doelstellingen biedt de raad van bestuur een kader waarin innovatieve projecten kunnen groeien. Om innovatie te doen slagen dienen bestuurders innovatie te benaderen vanuit een investerings- en onderzoeksperspectief. Ten eerste vraagt innovatie gerichte langetermijninvesteringen en financiering in nieuwe technologie en competenties. Daarnaast staat onderzoek en de continue evaluatie van onderzoeksresultaten centraal om innovatie verder te sturen. Door gewogen risico’s te nemen op basis van grondig onderzoek kan een idee groeien in een positieve innovatie voor de organisatie.

De intensiteit van onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen wordt ook beïnvloed door goed bestuur in de organisatie. De scheiding van de functies van de CEO en de voorzitter en de aanwezigheid van de oprichters in de raad van bestuur dragen hier positief aan bij. Daarnaast zal het inzetten van diverse skills en perspectieven van zowel afhankelijke als onafhankelijke bestuurders een positieve invloed hebben op innovatie. Nieuwe ideeën en perspectieven moeten bespreekbaar zijn. Door traditionele denkpatronen los te laten en weg te wijzen van ‘group think’ kunnen innoverende ideeën tot leven komen.

Bij GUBERNA geloven we in de kracht van goed bestuur om innovatie te bevorderen. Mag uw organisatie geïnspireerd worden om goed bestuur te vertalen naar meer innovatie en meer resilience op lange termijn.

Het herontwerpen van corporate governance om innovatie te bevorderen

This paper argues that mainstream corporate governance recommendations and best practices do not necessarily serve the interest of innovative enterprises. This is hardly surprising given that the main consideration underpinning corporate governance (at least at listed companies) is how to “protect” the interests of minority shareholders rather than determining how to build an innovative company. 

Lees meer