Certified director

Hoe behaal ik de titel GUBERNA Certified Director?

GUBERNA, het kenniscentrum van goed bestuur in België, organiseert verschillende open opleidingen voor (kandidaat-) bestuurders. Ons open opleidingsprogramma bestaat uit 3 modules die elkaar aanvullen: Director EffectivenessBoard Effectiveness en Board Simulation.  Deze opleidingsmodules zijn bestemd voor zowel ervaren als kandidaat-bestuurders, uit alle soorten organisaties, ongeacht hun grootte, beursgenoteerd of niet. De GUBERNA opleidingen en bijhorende procedures worden op regelmatige basis aan een kritische kijk onderworpen en ‘gechallenged’ door de Alumni.

Certificaten

De opleidingen Director Effectiveness en Board Effectiveness geven toegang tot een certificaat:

  • Het “Certificaat Director Effectiveness” wordt behaald door middel van een (schriftelijk) kennisexamen. Elke persoon die alle lessen van module I “Director Effectiveness” volgde, kan zich hiervoor inschrijven.
  • Het “Certificaat Board Effectiveness” wordt behaald door middel van het (schriftelijk) uitdiepen van een case. Elke persoon die regelmatig Module II “Board Effectiveness” (minimum 80% van de lessen) volgde, kan zich hiervoor inschrijven.
Certified director

Word GUBERNA Certified Director

De bestuurders die de 3 bovenvermelde GUBERNA opleidingsmodules (Director Effectiveness, Board Effectiveness en Board Simulation) hebben gevolgd en de bijhorende certificaten hebben behaald kunnen de titel GUBERNA Certified Director dragen, indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden

  • Lid zijn van GUBERNA en in regel zijn met de lidmaatschapsbijdragen vóór de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van GUBERNA.
  • Het Charter van de GUBERNA Director onderschrijven en naleven.
  • Kennis nemen van de procedure voor certificering en er zich toe verbinden de permanente opleidingen te volgen voor een totaal van 30 punten gespreid over een periode van 3 jaar. U vindt de punten die toegekend worden aan elk event en elke permanente opleiding terug op de desbetreffende webpagina.