In deze aflevering van Board Radar

Politiek akkoord over Corporate Sustainability Reporting Directive 

De Europese Unie heeft op 22 juni een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Corporate Sustainability Reporting Directive of CSRD. Dit akkoord wijzigt een richtlijn van 2014 en zorgt ervoor dat duurzaamheidsrapportering op hetzelfde niveau komt als financiële rapportering. 

Nieuws over de de Corporate Sustainability Due Diligence Directive 

Ook het voorstel van de Corporate Sustainability Due Diligence Directive of CSDD is in volle beweging. Hier wil Europa verder gaan en niet enkel een plicht tot rapportering maar ook een plicht tot handelen invoeren. 

Diederik Samson, de “architect van de Green Deal,” gaf een belangrijk signaal: hij betreurt dat deze richtlijn de algemene bestuurdersaansprakelijkheid niet bijkomend zal verzwaren boven op de gebruikelijke monitoringrol van de raad van bestuur. 

GUBERNA artikels over dit onderwerp: 

EcoDa artikel 

Andere bronnen: 

De kracht van een adviesorgaan 

De hogeschool VIVES wijst er op dat onderzoek aantoont dat ondernemers met een Raad van Advies (RvA) of Raad van Bestuur (RvB) meer en beter over de toekomst van hun zaak reflecteren. Bij bedrijven met een raad van advies neemt strategische planning toe met 300%, bij bedrijven met enkel een Raad van Bestuur is dat 250%. 

GUBERNA artikels over dit onderwerp: 

Andere bronnen: 

Familiale investeringsmaatschappij wordt B-Corp 

De family office VP Capital behaalde, het fameuze B Corp label. VP Capital is een Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappijopgericht door de textielfamilie Van Puijenbroek, oorspronkelijk uit Sint-Niklaas. Ze beheren een 50-tal investeringsprojecten, waarmee ze een positieve impact willen hebben. 

Andere bronnen: 

The Shift 

Goed Bestuur staat niet stil 

Op 17 juni droeg de benoemingsadviescommissie 4 nieuwe onafhankelijke bestuurders voor de VRT voor aan de ministerraad. Deze bestuurders werden aanvaard. 

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft met advocaat Paul van den Bulck zijn allereerste onafhankelijke voorzitter aangesteld.