Hieronder vindt u informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules. Voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Intellectueel eigendom 
Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van het Instituut voor Bestuurders zijn beschermd door het auteursrecht en/of vallen onder het bedrijfsgeheim. 

Reproductie, verspreiding en publieke terbeschikkingstelling van publicaties, documenten en informatie van deze site zijn toegelaten voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Aansprakelijkheid 
De website van het Instituut voor Bestuurders is bedoeld om haar missie ter promotie van goed bestuur, evenals haar activiteiten en opleidingen die ze in dit kader organiseert en haar diensten en studies die ze aanbiedt, beter bekend te maken.

Het Instituut voor Bestuurders is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website. De informatie die de site bevat:

  • is uitsluitend van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke situatie van een persoon of entiteit ;
  • is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of actueel;
  • is geen professioneel of rechtskundig advies.

Het Instituut voor Bestuurders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. De site bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de surfers die de website van het Instituut voor Bestuurders bezoeken. Het Instituut voor Bestuurders kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites. Het Instituut voor Bestuurders zal de links naar deze websites verwijderen zodra het kennis krijgt van het illegale karakter ervan.

Datum laatste update: 2020 03 16

Our partners