Governance Maturity Scan

Maak tijd voor behoorlijk bestuur in uw KMO!

Als bedrijfsleider van een jong bedrijf of ambitieuze KMO zoekt u naar een evenwichtige en werkbare relatie tussen aandeelhouder(s), bestuurders en management. Dit kan vele vragen en twijfels bij u oproepen.

Goed bestuur is in de praktijk wel iets anders dan “gewoon enkele principes toepassen of wat regels uit een code volgen”. Alleen ontbreekt het soms aan instrumenten of ervaring om uit de vele codes en alle mogelijke ‘best practice’ aanbevelingen de passende keuze te maken.

GUBERNA wil u als ondernemer daarbij helpen. De Governance Maturity Scan polst via een gestructureerde vragenlijst naar uw opvattingen, uw bereidheid en uw maturiteit:

  • uw opvattingen over de essentiële elementen van deugdelijk bestuur in de KMO
  • uw bereidheid om er ook in de praktijk mee aan de slag te gaan
  • uw maturiteit om de juiste organen en processen te kunnen installeren.

Het is ontzettend belangrijk om zich regelmatig “de juiste” vragen te stellen rond de bestuurlijke aanpak aangezien governance vaak de motor blijkt te zijn voor een duurzame waardecreatie en een succesvolle strategie.

Doe de scan

Waarom een Governance Maturity Scan doen?

De juiste vragen rond uw bestuurlijke aanpak

Duidelijk overzicht van de belangrijkste actiepunten

Visualisatie ten opzichte van best practice

Neemt slechts 15 minuten van uw tijd in beslag

Inzicht in uw visie en bestuurspraktijken

De scan is 100% vertrouwelijk

Voor wie is de Governance Maturity Scan?

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons

contacteer ons

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?

Qfor