Type
  • Codes & Guides
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Social Profit
Datum

Met deze set van aanbevelingen nodigt de Koning Boudewijnstichting de socialprofitorganisaties (SPO’s) uit om aan de slag te gaan en de toepassing ervan te concretiseren volgens de specificiteit van elke organisatie. De aanbevelingen zijn aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen, voor deze die wensen te steunen op de aandachtspunten bij concrete toepassing.

In mei 2008 richtten verschillende verantwoordelijken van SPO’s zich met een heldere vraag tot de Koning Boudewijnstichting: een stuurgroep organiseren met sleutelfiguren uit de sector om samen aanbevelingen van goed bestuur uit te werken die men in de organisaties zou kunnen toepassen in België.

Als gevolg van deze vraag werd een stuurgroep van een twintigtal personen uit de sector bijeengebracht: voorzitters, bestuurders of directeurs van de verschillende subsectoren, die zowel de opstellers als de dragers van het initiatief zouden zijn. Deze personen hebben aanvaard om in eigen naam deel te nemen aan dit initiatief.

Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO's aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.