Type
  • Report
Themes
  • Board Dynamics & Ethical Decision Making
Organisation type
  • Listed Company
Datum

GUBERNA heeft, samen met het Verbond voor Belgische Ondernemingen ('VBO'), een diepgaand onderzoek gevoerd naar de bestuurspraktijken bij beursgenoteerde ondernemingen in België. 

Met de crisis nog vers in het geheugen, is GUBERNA ervan overtuigd dat respect voor formalisme alléén geen garantie biedt voor succesvol en duurzaam ondernemen. Dimensies zoals bestuursprocessen en gedrag zijn belangrijke hefbomen voor goed bestuur. Helaas zijn deze minder zichtbaar voor de externe wereld. Vandaar dat GUBERNA, samen met haar vaste partner het VBO, een diepgaand onderzoek gevoerd heeft naar de bestuurspraktijk bij de Belgische beursgenoteerde ondernemingen. 

Aan de hand van interviews drongen we deels binnen in de bestuurskamer. De bestuurdersprofielen, de taakverdeling en de interactie met het management, de dynamiek in de raadsvergadering, de rol en de beslissingsstijl van de voorzitter, de impact van de adviescomités… het zijn maar enkele van de thema’s die aan bod kwamen. 

De studie was intens maar uniek, en biedt een waardevolle aanvulling op het twee-jaarlijkse monitoringonderzoek dat door GUBERNA en het VBO wordt uitgevoerd. De resultaten van het diepgaand onderzoek werden tijdens een rondetafelcyclus aan het brede publiek gepresenteerd. Het was het startschot van pittige debatten met panelleden en deelnemers met uiteenlopende ervaringen! Een samenvatting van de resultaten en de debatten werd gebundeld in diverse booklets die een handig naslagwerk vormen. Ontdek ze hieronder. 

Download

U kan de verschillende rapporten hieronder downloaden.

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons