Guberna

Raadpleging over het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur van ondernemingen in de EU

  • External
  • en
2012
European Commission
Type
Article
Themes
Diversity
Organisation type
Cooperative
Family Business
Hospital sector
Listed Company
Public sector
SME
Social Profit
Sports sector
Start-up/ Scale-up

Zoals uiteengezet in haar werkprogramma voor 2012, overweegt de Europese Commissie een wettelijk initiatief om het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren.

Op basis van het voortuitgangsrapport "Vrouwen in de economische besluitvorming in de EU" dat vicevoorzitter Viviane Reding op 5 maart 2012 heeft gepresenteerd, start de Commissie een openbare raadpleging van de stakeholders over mogelijke maatregelen in dit verband.

Deze raadpleging zal worden verwerkt in een beoordeling van mogelijke maatregelen op Europees niveau om de deelname van vrouwen aan de economische besluitvorming te bevorderen en zal de Commissie adviseren over de vraag of zij maatregelen moet voorstellen en over de vorm die deze moet aannemen.