Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Public sector
Datum

“De toenemende rol van de overheid als aandeelhouder: governance uitdagingen en gepaste governance instrumenten in het kader van een versterkte publiek – private kruisbestuiving.” 

De afgelopen jaren werden en worden gekenmerkt door een sterke of versterkte rol van de overheid in de economie. Dit niet alleen ten gevolge van de COVID-19 pandemie maar ook in de context van de ecologische transitie en digitale revolutie. Ook de historische participaties en strategische participaties dragen bij aan deze dynamiek. Dit uit zich niet alleen in leningen of subsidies maar vooral ook in (minderheids)participaties ter ondersteuning van ‘s lands economie en ondernemingen.  

De vraag die zich dan vanuit public governance oogpunt stelt is wat de gevolgen hiervan zijn voor de bestuurspraktijken van de ondernemingen in kwestie, en wat de gepaste governace instrumenten zijn om daarmee om te gaan.  

Met deze nota gaat GUBERNA daarop in. De belangrijkste public governance uitdagingen werden uiteengezet waarna de aandacht werd gevestigd op het  instrument van de Relationship Agreement. De relationship agreement, opgenomen in de Code 2020 onder principe 8.7, is een overeenkomst tussen de raad van bestuur en de controlerende of significante aandeelhouder en regelt de relatie tussen de onderneming en deze aandeelhouder. Dit met een focus op een aantal governance mechanismen.  

GUBERNA is benieuwd naar de evoluties in de komende jaren inzake public governance en staat klaar om de betrokken actoren daarbij verder te ondersteunen!