Organisation type
  • Listed Company
Datum

Sandra Gobert over diversiteit in de raad van bestuur

Op 26 juni 2020 was Sandra Gobert, Executive Director van GUBERNA, te gast bij Geoffroy Fabre in de radio-uitzending "Matin Première".

Ze becommentarieerde de resultaten van een nieuwe studie van L'Echo/De Tijd, waaruit blijkt dat momenteel één op de drie bestuurders  in Belgische beursgenoteerde ondernemingen vrouw is.

Sandra Gobert verwelkomt deze vooruitgang, maar benadrukt ook dat er veel meer moet worden gedaan om de diversiteit van de raden van bestuur op het gebied van geslacht, etniciteit, expertise en nationaliteit te verbeteren.

Op 26 juni 2020 was Sandra Gobert, Executive Director van GUBERNA, te gast bij Geoffroy Fabre in de radio-uitzending "Matin Première".

Ze becommentarieerde de resultaten van een nieuwe studie van L'Echo/De Tijd, waaruit blijkt dat momenteel één op de drie bestuurders  in Belgische beursgenoteerde ondernemingen vrouw is.

Sandra Gobert verwelkomt deze vooruitgang, maar benadrukt ook dat er veel meer moet worden gedaan om de diversiteit van de raden van bestuur op het gebied van geslacht, etniciteit, expertise en nationaliteit te verbeteren.