Guberna

Een evaluatie van de ethische aspecten van de regelgeving en de richtlijnen inzake corporate governance in de EU

  • External
  • en
2013
Type
Codes & Guides
Themes
Codes & Regulations
Organisation type
Cooperative
Family Business
Hospital sector
Listed Company
Public sector
SME
Social Profit
Sports sector
Start-up/ Scale-up

In het huidige klimaat hebben de stakeholders hoge verwachtingen dat ondernemingen worden bestuurd in overeenstemming met goede corporate governance-praktijken.

De IBE wou bij het opstellen van dit rapport begrijpen of er voor bedrijven een leidraad bestaat voor het governance beleid, zowel op nationaal als op EU-niveau, met betrekking tot ethische handelspraktijken. De IBE wou ook onderzoeken of er culturele verschillen zijn of verschillende benaderingen op beleidsniveau in Europa.

Wat dit rapport wel aantoonde, is dat tot op heden een expliciete verwijzing naar ethische principes over het algemeen afwezig is in de richtlijnen en regelgeving voor corporate governance, zowel op EU-niveau als binnen de lidstaten, met uitzondering van België en het Verenigd Koninkrijk. Het rapport vond wel overeenkomsten in de vereisten voor corporate governance rond de praktijk en bepaalde kwesties, maar een vergelijking van expliciete ethische drijfveren was eigenlijk niet mogelijk.