Type
  • Codes & Guides
Themes
  • Codes & Regulations
Datum

In het huidige klimaat hebben de stakeholders hoge verwachtingen dat ondernemingen worden bestuurd in overeenstemming met goede corporate governance-praktijken.

De IBE wou bij het opstellen van dit rapport begrijpen of er voor bedrijven een leidraad bestaat voor het governance beleid, zowel op nationaal als op EU-niveau, met betrekking tot ethische handelspraktijken. De IBE wou ook onderzoeken of er culturele verschillen zijn of verschillende benaderingen op beleidsniveau in Europa.

Wat dit rapport wel aantoonde, is dat tot op heden een expliciete verwijzing naar ethische principes over het algemeen afwezig is in de richtlijnen en regelgeving voor corporate governance, zowel op EU-niveau als binnen de lidstaten, met uitzondering van Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk. Het rapport vond wel overeenkomsten in de vereisten voor corporate governance rond de praktijk en bepaalde kwesties, maar een vergelijking van expliciete ethische drijfveren was eigenlijk niet mogelijk.