Type
  • Article
Organisation type
  • Family Business
Datum

In The journal of Management Inquiry verscheen recent een interessant artikel gebaseerd op kwalitatief onderzoek bij familiebedrijven, genaamd ‘Family Owner–Nonfamily CEO Relational Practices Shaping CEO Succession: Handling Equivocality and Relational Balancing’. De auteurs Frank Lambrechts, Rüveyda Kelleci, Wim Voordeckers en Jolien Huybrechts zijn verbonden aan de Universiteiten van Hasselt (BE), Heerlen (NL) en Maastricht (NL). U kan het volledige artikel hier raadplegen.

Dit artikel gebruikt een zogenaamd “relationeel praktijkperspectief” om de dynamische relaties tussen familie-eigenaars enerzijds en CEO's die niet tot de familie behoren anderzijds te beschrijven in de context van CEO-opvolging in familiebedrijven. Door middel van participatieve en collaboratieve onderzoeksmethodes beschrijven de auteurs op basis van een aantal case studies het belang van het leren omgaan met dubbelzinnigheid.

Dit relationele praktijkperspectief staat kritisch tegenover de conventionele manier om te kijken naar de familie-eigenaren en niet-familiale CEO’s als afzonderlijke actoren met stabiele, individuele eigenschappen. Dit nieuwe perspectief wil voorbij de agency-theorie gaan waar CEO's die geen familie zijn vaak worden afgeschilderd als agenten die voornamelijk uit eigenbelang handelen, soms in tegenstelling met de belangen van de familiale aandeelhouders. De auteurs bekritiseren ook de stewardship theorie, waarvan men vindt dat ze de neiging heeft om de relaties tussen personen als te statisch te behandelen, de familie-eigenaars teveel als de centrale figuren benadrukt, en er niet in slaagt om de manier waarop executives en eigenaars samenwerken in de verf te zetten.

In plaats daarvan benadrukt het hoe relationele praktijken op een dynamische manier de realiteiten van bedrijfsvoering voortdurend construeert. De auteurs identificeren in enkele case studies het belang van kwalitatief hoogwaardige relationele praktijken die de betrokken partijen helpen navigeren doorheen allerlei dubbelzinnigheden, misverstanden of spanningen. De auteurs pleiten ervoor om de focus te verschuiven van het zoeken naar een consensus van gedeelde betekenissen naar het aanvaarden dat meerdere stemmen en perspectieven kunnen naast elkaar bestaan. Het artikel besluit met manieren waarop deze blik op relationele praktijken betere bedrijfsprestaties en concurrentievoordelen kan opleveren.