Guberna

Green Paper over het EU-kader voor corporate governance

  • External
  • en
2011
European Commission
Type
Article
Themes
Sustainability
Organisation type
Cooperative
Family Business
Hospital sector
Listed Company
Public sector
SME
Social Profit
Sports sector
Start-up/ Scale-up

De Commissie heeft een Groenboek over corporate governance in Europa goedgekeurd, dat de aanzet geeft tot een openbare raadpleging over mogelijke manieren om de bestaande mechanismen voor corporate governance te verbeteren. Het bevat drie hoofdstukken: raden van bestuur, aandeelhouders en het "comply or explain"-principe. Het doel van het Green Paper is een breed debat over de aan de orde gestelde kwesties te voeren. Het stelt alle belanghebbende partijen in staat om te zien welke gebieden de Commissie als relevant op het vlak van corporate governance heeft aangewezen. Het biedt iedereen ook de gelegenheid om hun mening te geven over de aan de orde gestelde kwesties en om eventueel relevant materiaal te verstrekken. Ten slotte biedt het de mogelijkheid om punten te markeren die de Commissie tot nu toe niet in overweging heeft genomen.