Type
  • Book
Themes
  • General
Organisation type
  • SME
Datum

Over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van groeimanagement.
Groeimanagement is meer dan een boek over management, het is een concept voor dynamisch ondernemerschap in zijn geheel. Het is gebaseerd op de bevindingen bij middelgrote, ondernemersgeleide bedrijven die groeien. Deze ondernemingen laten goed zien hoe ondernemerschap en groei in de praktijk werken en welke problemen zij het hoofd bieden. De auteurs, bijna allen medewerkers van de Vlerick School voor Management en van het Impulscentrum Groeimanagement, brengen belangrijke ideeën naar voren over ondernemingsgroei betreffende strategie, marketing, financiering, organisatie, leerprocessen, continuïteitsstructuren, professionele dienstverlening, relaties met banken,...Het boek richt zich uiteraard tot ondernemers en managers die in het bedrijfsleven actief zijn. Zij zullen er ten behoeve van hun praktijk verschillende nuttige concepten en ideeën in terugvinden. Maar ook beleidsverantwoordelijken en studenten kunnen door dit boek inzicht verwerven in de dynamiek van ondernemersgroei en ondernemerschap.

Deze publicatie kan u raadplegen in de GUBERNA Home of Governance in Brussel.