Type
  • Book
Themes
  • General
Datum

Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance

Met het oog op de analyse en de uitbouw van 'goed ondernemingsbestuur', leek het ons nuttig om de vele Corporate Governance codes en aanbevelingen, die wereldwijd opgemaakt zijn, als relevant referentiekader te gebruiken. De diepgaande analyse van deze codes, alsook de vergelijking van deze normen en aanbevelingen met de governance praktijk resulteerde in heel wat onthullende conclusies. Daarom gaven we deze studie dan ook de titel "Het ontsluieren van de legendes inzake Corporate Governance".

Deze publicatie kan u raadplegen in de GUBERNA Home of Governance in Brussel.