Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Hospital sector
Datum

De rol van artsen in de governance van ziekenhuizen. Naar een co-governance aangepast aan de sector?

Artsen zijn essentieel voor een goed bestuur van een ziekenhuis. Zij spelen immers een essentiële rol in de financiële soliditeit ervan en worden steeds meer betrokken bij strategische reflecties, beslissingen over toekomstige investeringen en het toezicht op de financiële situatie. Dit gegeven, dat unaniem wordt erkend door de verschillende actoren die in de sector werkzaam zijn, roept niettemin veel vragen op. Vragen over de rol die artsen binnen de ziekenhuizen spelen en zullen spelen, en met name vragen in verband met de beslissingsbevoegdheid.

Het doel van dit document is dan ook tweeledig. Ten eerste, weten hoe de artsen het best kunnen worden betrokken om de belangen van de verschillende actoren op één lijn te brengen, en ten tweede, weten hoe een doeltreffend besluitvormingsproces tot stand gebracht kan worden dat het mogelijk maakt "rijke" beslissingen te nemen die een toegevoegde waarde hebben. Een mogelijke oplossing, die het thema van dit document uitmaakt, is het instellen van een echte co-governance tussen wat we de "beheerders" enerzijds en de artsen anderzijds zouden kunnen noemen. Maar hoe kan een dergelijke governance tot stand worden gebracht? Dat is de vraag waarop deze derde leaflet in de Hospital Governance Forum series een antwoord tracht te geven.