Type
  • Article
Themes
  • Network Governance
Organisation type
  • Hospital sector
Datum

De publicaties «Hospital Governance Forum Serie» zijn een initiatief van GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders vzw. Als ledennetwerk en kenniscentrum voor goed bestuur in alle types van organisaties, besteedt GUBERNA bijzondere aandacht aan de governance van ziekenhuisstructuren in België. Binnen dit kader heeft ze een discussieforum opgezet voor de uitwisseling van best practices tussen haar leden die actief zijn in de ziekenhuissector. De publicaties vormen een vervolg op de bijeenkomsten van het Hospital Governance Forum en hebben als rode draad de door de overheid gewenste netwerkvorming van Belgische ziekenhuizen. Hun ambitie is om aandachtspunten te identificeren en reflectiepistes aan te reiken over specifieke thema’s van ziekenhuisbestuur. Ze zijn voornamelijk bedoeld voor ziekenhuisactoren (managers, bestuurders, leden van medische raden, enz.). Hoewel ze erdoor geïnspireerd zijn, zijn deze publicaties geen verslag van de bijeenkomsten van het Hospital Governance Forum en hebben ze louter betrekking op GUBERNA. Ze hebben niet de intentie exhaustief te zijn maar zullen in de toekomst vervolledigd worden.

#2 - De Covid-19-crisis in een context van netwerken. Welke lessen kunnen we trekken op het vlak van governance?

Wat kan een crisissituatie van ongekende diepte en intensiteit, in dit geval Covid-19, brengen in een context van netwerken in de ziekenhuissector? 

Het doel is ijkpunten aan te reiken die ziekenhuizen in staat stellen om verder te gaan met de implementatie van effectieve en efficiënte ziekenhuisnetwerken, dit door gebruik te maken van de crisiscontext die de hele sector heeft doorkruist. Dit document moet echter worden gelezen met het oog op het feit dat het niveau van volwassenheid van de netwerken, en de realiteit die wordt ervaren door de spelers die er deel van uitmaken, zeer verschillend kan zijn.