Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Financial sector
  • Family Business
  • Listed Company
  • SME
  • Sports sector
  • Start-up/ Scale-up
Datum

Meervoudig stemrecht op de algemene vergadering is ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met verschillende systemen voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Zij houden risico's en kansen in vanuit het oogpunt van corporate governance. Het doel van deze praktische gids is raden van bestuur en aandeelhouders bewust te maken van deze kwesties. De gids bevat ook enkele suggesties om de daarmee gepaard gaande risico's te voorkomen en te beperken.

Log in om toegang te hebben tot uw lidmaatschapsvoordelen

Bent u lid en bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op Wachtwoord opnieuw instellen. We begeleiden u om op een veilige manier een nieuw wachtwoord in te stellen.