Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Listed Company
Datum

Dit rapport onderzoekt de naleving van de ‘formele’ aspecten van de Code 2009, op basis van de laatst beschikbare publieke informatie van de ondernemingen, zoals onder meer de jaarverslagen (2014), de Corporate Governance Verklaringen en de Corporate Governance Charters. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 78 genoteerde ondernemingen uit de drie belangrijkste beursindices (BEL 20, BEL Mid, BEL Small).

Teneinde een algemeen beeld te hebben over de naleving van de Code 2009, wordt in een eerste deel ingegaan op de algemene nalevingspercentages alsook op de evolutie ten opzichte van de vorige studies. Uit de vorige monitoringstudies is gebleken dat de Belgische beursgenoteerde ondernemingen hoge nalevingsscores behalen op de verschillende bepalingen van de Code 2009. In het huidig onderzoek zal daarom gefocust worden op die bepalingen waarvan het nalevingspercentage (gedurende de laatste uitgevoerde studie over 2010/2011) lager scoorde dan 90%. In het bijzonder zal nagegaan worden of er sprake is van een status quo of dat er eerder een vooruitgang op te tekenen valt. Deze –meer gerichte- aanpak in de monitoring van de codes wordt ook in andere landen toegepast (bv. Nederland). 

Daarnaast wordt, in een tweede deel, ook opnieuw ingegaan op de bestuurspraktijk zoals de samenstelling (o.a. diversiteit) en de werking van de raad van bestuur maar ook het uitvoerend management wordt belicht. Deze bevindingen bieden bijkomende inzichten over de praktische toepassing van heel wat codebepalingen. 

In voorliggend onderzoek gaat in een derde deel ook aandacht naar een analyse van de ‘explains. Verschillende deelaspecten komen hierbij aan bod: 

  • Welke bepalingen geven (relatief meer) aanleiding tot ‘explain’; 

  • Wat is de inhoud/kwaliteit van deze ‘explains’? Poging tot classificatie van de ‘explains’; 

  • Toets met de vuistregels voor een kwaliteitsvolle ‘explain’ van de Belgische Commissie Corporate Governance; 

  • Toets met de aanbeveling van de Europese Commissie. 

informations

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons