Type
  • Report
Themes
  • Diversity & Inclusion
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Financial sector
  • Family Business
  • Listed Company
  • SME
  • Sports sector
  • Start-up/ Scale-up
Datum

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. De resultaten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat: vennootschappen passen 89,9% van de bepalingen van de Code gewoon toe en voor 6,4% van de bepalingen leggen zij uit waarom zij ervan afwijken. Dit wijst erop dat genoteerde vennootschappen weinig of geen gebruik maken van de flexibiliteit die het "comply or explain"-beginsel biedt, zoals reeds in eerdere studies is geconstateerd. Een minder positieve bevinding is dat 4% van de bepalingen van de Code niet wordt toegepast, zonder dat dit wordt toegelicht.

Wat de door de vennootschappen verstrekte ‘explains’ betreft, blijkt uit onze studie dat 87% ervan informatief en argumentatief zijn, maar slechts 32% ook evaluatief, d.w.z. dat zij aangeven hoe de vennootschap hoopt bij te dragen tot goed bestuur ondanks de niet-toepassing van bepaalde bepalingen.