Type
  • Codes & Guides
Organisation type
  • Social Profit
Datum

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later leek een herziening wenselijk, en werd hiertoe een specifieke werkgroep opgericht. Dit met als resultaat de Bestuurscode Cultuur die op 26 juni 2020 op de Universiteit Antwerpen aan de minister van Cultuur Jan Jambon werd overhandigd.

De code bestaat uit acht principes. De principes van de leidraad uit 2012 zijn overgenomen in de nieuwe code, maar zijn geherformuleerd, en op een aantal punten uitgebreid en verfijnd. De principes zijn aangevuld met meer gedetailleerde aanbevelingen bij concrete toepassing.

Het uitgangspunt van de code is dat de principes sowieso worden toegepast en dat hierover een zekere uitleg gepubliceerd wordt. Van de aanbevelingen kan worden afgeweken indien er een degelijke motivatie voor gegeven wordt. De toepassing moet proportioneel zijn aan de grootte en maturiteit van de organisatie

De code wil vooral een hefboom zijn voor discussie en reflectie, een handleiding, een leidraad voor de sector om zichzelf te verbeteren op het vlak van bestuur en leiding geven, een preventiemiddel tegen kwalijke praktijken en interne ruzies, en een objectiverend middel om uit impasses te raken.