De WOMED Award van Markant vzw, UNIZO en het VLAIO bekroont elk jaar een ‘Onderneemster en Belofte van het Jaar” tijdens een wervelende show in Brussel. De winnares moet een zelfstandig ondernemende vrouw zijn die al minimum 5 jaar actief is als (mede-)aandeelhouder van een groeiende en financieel gezonde onderneming. Bovendien moet ze blijk geven van een ambitieuze langetermijnvisie - wat zich kan uiten in innovatie en tewerkstellingskansen - van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid en duidelijke stappen gezet hebben naar goed bestuur. Na het debat mocht Gudrun Verschuere, algemeen voorzitter Markant, dan Caroline Van der Perre, CEO van RAFF Plastics feliciteren als winnaar. . Zij runt haar bedrijf met integriteit, leiderschap en visie en zet, samen met haar externe adviesraad en haar team, in op een duurzame toekomst. Zij zal dit jaar  een zichtbare rol opnemen als ambassadrice voor duurzaam  vrouwelijk ondernemerschap.

Ook GUBERNA voorstander van meer vrouwelijk KMO-ondernemerschap

Om het belang van deugdelijk bestuur te helpen benadrukken bij vrouwelijke KMO-ondernemers maakt Sandra Gobert, CEO van GUBERNA, sinds 2020  deel uit van de jury. Goed bestuur was dan ook één van de belangrijke jureringscriteria van deze jaarlijkse WOMED Award.

Visie en veerkracht

Tijdens het voortraject polste GUBERNA de drie finalisten alvast naar hun visie op goed bestuur als een middel om duurzaamheid en veerkracht te bevorderen. Ook werden ze bevraagd over hun bestuurlijke transitie van bestuur in deze complexe en snel veranderende omgeving. 

Bij het familiebedrijf RAFF Plastics in het West-Vlaamse Houthulst draait alles al meer dan 40 jaar om recyclage van plastiek afval en circulaire economie. Als kunststofspecialist verzamelt RAFF Plastics industrieel kunststofafval en gereinigd consumentenafval voor hergebruik. Het full-service bedrijf recycleert de kunststoffen tot nieuwe gebruiksklare samenstellingen als maalgoed of granulaat in polypropyleen, high-density polyethyleen, polystyreen of polyvinylchloride

 

Sandra Gobert en Caroline Van der Perre Womed Award

Caroline Van der Perre heeft de ambitie om de familiale bedrijfscontinuïteit te verzekeren door te blijven groeien. Tegelijk wil ze een positieve maatschappelijke impact hebben via een volgehouden duurzaamheidstraject in samenwerking met haar diverse stakeholders. De ‘Green Deal’ was voor haar een extra incentive om nog meer te investeren in alternatieve energie en elektrische wagens om zo de CO²-uitstoot drastisch te beperken. Eind 2023 wil ze voor de eerste maal een duurzaamheidsverslag publiceren. Haar financiële directeur is trouwens een “Green CFO”…

 

Ook bij de KMO’s van de andere twee finalistes, Ine Meeussen van Ufinity  en Elke Geraerts van Better Minds at Work, blijkt duidelijk dat de thema’s goed bestuur en duurzaamheid geen holle woorden zijn. Zij sparren regelmatig met hun bestuurders en adviseurs, ze blijven strategisch innoveren, ze betrekken hun stakeholders van dichtbij, ze denken na over zelfsturende teams, en ze durven radicale keuzes maken.

Welkom!

Namens GUBERNA bood Sandra Gobert de winnares tot slot een actief GUBERNA lidmaatschap aan voor 1 jaar. Welkom bij GUBERNA, Caroline!

Our partners