Guberna

Digitale Algemene Ledenvergadering achter gesloten deuren versterkt interactiviteit aanzienlijk

27-03-2020

Op 24 maart 2020 verraste GUBERNA, het Instituut voor Bestuurders,  veel van haar leden met de snelheid waarmee zij haar verantwoordelijkheden op zich nam in het kader van de COVID-19-pandemie. In plaats van dit belangrijke jaarlijkse evenement te annuleren of uit te stellen naar een latere datum, organiseerde GUBERNA haar eerste digitale Algemene Ledenvergadering. Deze vond volledig achter gesloten deuren plaats en maakte een interactieve deelname en stemming mogelijk.

Bij deze gelegenheid lanceerde ze 2 nieuwe governance tools die specifiek bestemd zijn voor KMO's evenals haar nieuwe GUBERNA Good Governance Platform & Community. Dit performante platform laat de meer dan 2.500 GUBERNA leden toe om voortaan ook digitaal te netwerken en ervaringen uit te wisselen naast de fysieke netwerkmomenten op evenementen en tijdens opleidingsprogramma's.

Het grootste succes en het belangrijkste leerproces van de digitale Algemene Ledenvergadering lag echter niet in het gebruikte format, maar wel in de vaststelling dat het digitale format de interactiviteit aanzienlijk versterkte, met een grote betrokkenheid van de leden bij het diepgaande debat over de strategie en het budget van de organisatie tot gevolg. Meer informatie hierover vindt u in onze richtlijnen.  

Samen resilience bouwen

Tijdens de huidige pandemie wil GUBERNA haar leden nog meer ondersteunen. Daarom heeft het team gebrainstormd over hoe GUBERNA en haar leden gezamenlijk veerkracht kunnen opbouwen tijdens de COVID-19-uitbraak. Als eerste stap zal GUBERNA de opgedane ervaringen uit de Algemene Ledenvergadering verzamelen en verspreiden. Hierbij wordt specifiek gefocust op de volgende thema's: wendbaarheid, de juridische aspecten, de technische aspecten en het menselijke aspect. GUBERNA roept haar leden tevens op om hun tips & tricks en best practices met het netwerk te delen.

Het GUBERNA team heeft een lijst samengesteld met praktische tips rond elk van deze vier elementen. Wil u graag snel aan de slag gaan dan is onze Tips & Tricks een handig beginpunt. De uitgebreide toelichting van de Tips & Tricks geeft u meer achtergrond informatie.