Dankzij de steun van de Nationale Loterij en haar spelers heeft GUBERNA een reeks van 4 webinars over dit thema gecreëerd! Elk webinar duurt maximaal 20 minuten en focust op een specifiek thema. We zullen principes en tools aanreiken voor een goede bestuurspraktijk, maar we zullen niet alleen zijn. We zullen ook putten uit de praktijken van een aantal non-profitorganisaties, waaronder Bednet, Emmaüs, Tajo, Triatlonclub SMO, Cliniques universitaires Saint-Luc, NewB, Iles de Paix en Notre Village VZW.

  • Aflevering 1 - Wat is goed bestuur? 
  • Aflevering 2 - Wat zijn de rollen en taken van de verschillende bestuursorganen?  
  • Aflevering 3 - Wat is de optimale samenstelling van de raad van bestuur?
  • Aflevering 4 - Hoe kunnen we de werking van de raad van bestuur optimaliseren?

In een interview met Sandra Gobert legt Jannie Haeck, CEO Nationale Loterij, uit waarom de Nationale Loterij governance belangrijk vindt voor deze sector. Deze webinars zijn zowel in het Frans als in het Nederlands beschikbaar.

Wij wensen u veel kijkplezier.