Type
  • Press Release
Themes
  • Other
Organisation type
  • Partnership
  • SME
  • Start-up/ Scale-up
Datum

We verwelkomen VKW Limburg als Befriended Organisation. De samenwerking met hun Expertisecentrum Familiebedrijven, die al enkele jaren liep, wordt nu ook officieel gemaakt met een partnerschapsovereenkomst. Met de nauwere samenwerking wordt VKW Limburg een bevoorrechte partner in het promoten van ‘good governance’ bij familiale ondernemingen. De synergie tussen beide organisaties laat toe elkaars acties te versterken. 

Meer slagkracht

GUBERNA wil net zoals VKW Limburg het deugdelijk bestuur bij bedrijven bevorderen in al zijn dimensies. Ook bij familiale KMO’s en niet-beursgenoteerde bedrijven. De samenwerking zorgt voor de nodige kruisbestuiving in het voordeel van de Limburgse familiebedrijven. 

Koen Hendrix, directeur van het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg: “We zijn verheugd dat onze jarenlange nauwe samenwerking nu uitmondt in een echt samenwerkingsakkoord. Wat er voor zorgt dat we de familiebedrijven binnen, maar ook buiten onze provinciegrenzen nog beter kunnen ondersteunen en begeleiden. Concreet denk ik hierbij aan het verwerven en delen van actuele inzichten rond corporate governance. Het verder professionaliseren en verdiepen van onze rol rond de vorming van raden van advies, onder meer via het onderling uitwisselen van vacatures voor externe bestuurders. De organisatie van gerichte opleidingen rond governance en goed bestuur getoetst aan de recentste inzichten.  En erg belangrijk is ook dat we zo ook mee kunnen zorgen voor nationale exposure voor onze Limburgse familiebedrijven. Denk hierbij maar aan Spaas Kaarsen, die recent de Familie Business Award of Excellence® wonnen, maar eerder ook al aan Nelissen en Vandersanden.” 

Meer synergie

Als kennisinstituut voor goed bestuur en netwerk voor bestuurders is het de missie van GUBERNA goed bestuur te brengen tot bij alle governance actoren. Het Centrum voor Family Business Governance, in het bijzonder, begeleidt, informeert en adviseert familiale ondernemers en ondernemersfamilies zodat ze hun levenswerk succesvol kunnen bestendigen in de toekomst. 

Het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW biedt familiebedrijven ondersteuning op hun weg naar de lange termijn continuïteit en het maken van de juiste familiale duurzame keuzes met impact op het bedrijf. Zo draagt het bij aan de verdere professionalisering van het familiebedrijf in al haar facetten. 

Beide organisaties zijn complementair en de duidelijke synergie laat toe elkaars acties versterken. 

Heel specifiek gaat het dan over: academisch onderzoek rond corporate governance, opleidingen voor kandidaat externe bestuurders, uitwisseling van vacatures voor externe bestuurders, suggereren van kandidaten voor de Family Business Award, enz. 

Liesbeth de Ridder, secretaris-generaal van GUBERNA is opgetogen met de nauwere samenwerking: “VKW Limburg wordt een bevoorrechte partner in het promoten van ‘good governance’ bij familiale ondernemingen. Deze samenwerking creëert extra hefbomen voor het bereiken van de doelstelling van onze beide organisaties en zal ongetwijfeld ook uitmonden in de ontwikkeling van andere projecten samen. “ 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg besluit: “Deze nauwere samenwerking betekent een verdere versterking van ons Expertisecentrum Familiebedrijven. We gaan onze talrijke familiebedrijven nog beter kunnen begeleiden in al hun scharniermomenten, met telkens de lange termijn continuïteit voor ogen.” 

VKW Limburg

Het partnership werd onlangs ondertekend in het bijzijn van Ruben Lemmens en Koen Hendrix van VKW Limburg en Sandra Gobert en Liesbeth De Ridder van GUBERNA.