Type
 • Article
Themes
 • Board Dynamics & Ethical Decision Making
 • Other
Organisation type
 • Cooperative
 • Financial sector
 • Family Business
 • Hospital sector
 • Listed Company
 • Partnership
 • Public sector
 • SME
 • Social Profit
 • Sports sector
 • Start-up/ Scale-up
Datum

In hun recent gepubliceerde studie onderzochten Laura Hoekx, Frank Lambrechts, Pieter Vandekerkhof en Wim Voordeckers van het Research Center for Entrepreneurship & Family firms (RCEF) van de Universiteit Hasselt welke impact emoties hebben op de betrokkenheid van topmanagementteamleden van familiebedrijven. De resultaten toonden aan dat een hoge mate van emotionele dissonantie, wat betekent dat de topmanagers in hoge mate hun echte emoties verbergen of emoties faken, hun betrokkenheid in het familiebedrijf duidelijk vermindert. Nochtans is die betrokkenheid cruciaal voor het succes van het familiebedrijf. De verklaring ligt bij het feit dat het ervaren van emotionele dissonantie de tevredenheid met de CEO significant vermindert, wat vervolgens de betrokkenheid doet afnemen. Dit blijkt eens te meer het geval te zijn wanneer de CEO ook een grote mate van aandeelhouderschap over het bedrijf heeft.

Hoewel deze inzichten vergaard werden in de context van topmanagementteams, zijn ze ook voor Raden van Bestuur erg waardevol. Ook hun oprechte betrokkenheid is van groot belang voor het succes van het bedrijf, en ook in deze context kan het emotionele klimaat hier een grote rol in spelen.

Lees het volledige artikel hier