Type
  • Press Release
Themes
  • Other
Organisation type
  • Family Business
  • SME
Datum
VIVES

Neem deel aan het onderzoek

Het binnenhalen van externe kennis en competenties via een Raad van Advies (RvA) begint langzaam maar zeker doorgang te vinden binnen de Belgische startups, KMO’s en familiebedrijven. Ondernemers gebruiken een RvA typisch als sparring partner bij het nemen van strategische beslissingen of om een neutrale kijk te krijgen op zaken waar ze zelf “te diep” in zitten om ze nog onbevooroordeeld te kunnen bekijken. 

In theorie lijkt dit een mooi verhaal. In werkelijkheid echter, blijkt dat een disproportioneel groot aantal RvA’s vroegtijdig wordt ontbonden, wat voor ondernemers behalve een grote financiële kost ook steeds opnieuw een ontgoocheling met zich meebrengt. 

In dit tweejarige onderzoeksproject (2021-2023) willen Filip Vanderbeken en Stephan Weemaes (Expertisecentrum Businessmanagement, Hogeschool VIVES) zicht krijgen op de factoren die aanleiding geven tot succes dan wel tot het mislukken van RvA’s. Na een grondige scanning van de bestaande wetenschappelijke literatuur worden aan de hand van diepte-interviews en focusgroepen met bedrijfsleiders en andere stakeholders de succesfactoren en de kritische falingsfactoren geïdentificeerd. Het doel van het onderzoek is om tot een leidraad of model te komen voor startups, KMO’s en familiebedrijven die zowel bij de samenstelling, als bij de evaluatie van de werking van een RvA gebruikt kan worden. De eindbetrachting van de leidraad is om ervoor te zorgen dat de Raad van Advies beter functioneert en dus succesvoller bijdraagt tot het realiseren van de ambitie van de onderneming. 

Ondernemers die graag willen bijdragen aan het onderzoek door het delen van hun ervaringen en/of interesse hebben in de resultaten van het project kunnen zich registreren via www.vives.be/raadvanadvies/inschrijven. Uw ingevoerde contactgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het onderzoek.