Guberna

Opinie - Is een maximum van 15 bestuurders ondemocratisch?

02-08-2017

Sinds Minister Homans haar voorstel voor een nieuwe regeling van het bestuur van intercommunales naar voor heeft gebracht, en meer bepaald de eis heeft geformuleerd dat het aantal bestuurders in intercommunales moet beperkt worden tot 15, regent het kritiek vanuit diverse hoeken, en vooral vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.