Guberna

Press release - De fakkel wordt overgedragen bij GUBERNA

19-09-2018

Nadat de partners en leden in primeur geïnformeerd werden, maakte GUBERNA gisteren op haar jaarlijkse Ledenforum bekend dat de Raad van Bestuur Sandra Gobert aangesteld heeft als executive director.