Resilience

Raden van bestuur in tijden van de Covid-pandemie: een terugblik

13-10-2021

10 Key take-aways van de GUBERNA eXperience sessions 

Vanaf november gaan we opnieuw in gesprek met onze eigen bestuurders over de uitdagingen die de Covid-crisis met zich meebrengt. “We lopen geen sprint maar een marathon”, opperde een bestuurder in het voorjaar 2020 maar de eindmeet komt misschien stilaan in zicht of niet? En in welke mate heeft deze crisis de rol en het functioneren van een raad van bestuur hertekend?

Tijdens de eerste fase van de Covid-19 crisis brachten de GUBERNA-bestuurders hun authentiek verhaal over hoe zij invulling gaven aan hun rollen in deze ongeziene omstandigheden. In onze eXperience Sessions gingen we op zoek naar een draaiboek dat er niet was. Het resultaat delen wij graag met u onder de vorm van 10 key take-aways.

  1. Het verzoenen van korte en lange termijn prioriteiten
  2. Een nauwere samenwerking tussen raad van bestuur en management
  3. Bestuurders als voelsprieten van de organisatie: intensief communiceren met alle stakeholders
  4. Een optimale samenstelling van de raad: soft skills en een hecht team
  5. Het strategisch belang van een sterke HR
  6. Een gevoelig debat over remuneratie en dividenden
  7. De crisis verdringt duurzaamheid of toch niet?
  8. Digitalisering in een stroomversnelling
  9. Innovatie is een must
  10. Bouwen aan een wendbare organisatie

Tot slot waagden de bestuurders zich aan een voorzichtige vooruitblik. Zijn de voorspellingen uitgekomen? Kampen we met nieuwe uitdagingen? Meer dan een 1,5 jaar later hopen we hierover een tipje van de sluier te kunnen oplichten. Benieuwd? Ontdek meer in onze paper.