Type
  • Press Release
Themes
  • ESG - Responsible Shareholders & Stakeholders
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Public sector
Datum

GUBERNA organiseert - in samenwerking met haar partner Deloitte - een ronde tafel inzake de toepassing van ESG-normen in de publieke sector.  

Het doel van dit panel is niet alleen om de leden van GUBERNA samen te brengen maar ook om met externen actief op het gebied van corporate governance (politieke vertegenwoordigers, CEO's, onafhankelijke bestuurders, experts,...) de uitwisseling van ervaringen, kennis en best practices aan te moedigen op het gebied van corporate governance van ondernemingen met publiek of gemengd aandeelhouderschap. 

Daarnaast sluit dit thema ook aan bij onze langetermijnstrategie "GUBERNA CAP 2030 - governance in transition", met goed bestuur als baken in een wereld in transitie. Dat het inbedden van duurzaamheid in de strategie, en transparantie daaromtrent, cruciaal zijn om op een efficiënte en effectieve manier een moderne organisatie te besturen staat buiten kijf. De doelstelling van duurzame waardecreatie geldt vandaag voor elke organisatie en dus zeker ook voor ondernemingen met een gedeeld of volledig publiek aandeelhouderschap.  

Dit wordt trouwens ook benadrukt in het federaal regeerakkoord: “In dat kader hebben autonome overheidsbedrijven een voorbeeldfunctie onder andere op het vlak van sociale dialoog met personeel, permanente opleiding, duurzaamheid en, diversiteit, beheer van transformatieplannen, corporate governance.” Vanuit governance oogpunt stellen wij ons dan ook de vragen: Wat is de stand van zaken omtrent dit thema in de publieke sector? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de opportuniteiten?  

Vandaar dat GUBERNA met deze expertengroep een aanzet wil doen om te reflecteren vanuit een globaal kader rond de componenten van een ESG aanpak.