Type
  • Codes & Guides
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Public sector
Datum

Dit referentiecharter ondersteunt artikel 22 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ‘betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap’.

 

Het charter strekt ertoe de bestuursstructuren en de besluitvormingsprocessen van een universitaire organisatie efficiënter te organiseren en te objectiveren, en zodoende transparanter te maken. Eerder dan een ‘Charter Goed Bestuur’ tot stand te laten brengen door elke universiteit afzonderlijk, verkiest de overheid - ondanks de grote diversiteit in universitaire onderwijsinstellingen - een door het hoger onderwijsveld algemeen gedragen Referentiecharter.

Hoewel het charter als referentietekst geldt, wordt toch de bestuurlijke autonomie van de universiteiten gerespecteerd. Dit referentiecharter biedt immers elke universiteit de flexibiliteit om deze bepalingen toe te passen dan wel aan te geven waarom zij beslist heeft daarvan af te wijken (het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’ principe).

In het charter worden een beperkt aantal fundamentele beginselen van deugdelijk bestuur ontwikkeld, binnen een conceptueel coherent kader. De 6 basisprincipes kunnen gerealiseerd worden via een aantal aanbevelingen, aangevuld met een reeks aandachtspunten, die de invoering van de aanbevelingen in de praktijk faciliteren. Als de universiteiten deze aanbevelingen niet wensen toe te passen, worden zij geacht uit te leggen waarom zij daarvan afwijken.

informations

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons