Study on the remuneration of non-executive directors in Belgian listed companies

  • GUBERNA
2017
GUBERNA
Type
Report
Themes
Remuneration
Organisation type
Listed Company

Zoals bepaald in principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (en overgenomen in de editie van 2020), wordt het volgende gesteld: "de vennootschap vergoedt de bestuurders (en de kaderleden) op een billijke en verantwoorde wijze". Het idee dat de leden van de raad van bestuur moeten worden vergoed, is zelfs vastgelegd in de nieuwe Code voor Vennootschappen en Verenigingen, voor alle soorten vennootschappen, al dan niet beursgenoteerd. Het is echter niet gemakkelijk voor ondernemingen, zelfs niet voor beursgenoteerde ondernemingen, om de billijke vergoeding van hun bestuurders te bepalen.

In de loop der jaren heeft GUBERNA verschillende studies uitgevoerd over de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuurders. Dit nieuwe remuneratieverslag belicht het meest actuele beeld van de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders in Belgische beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat in op de bezoldigingspraktijken en -niveaus van de leden van de raad van bestuur, de voorzitters en zelfs van de leden en de voorzitters van de comités van de raad van bestuur. Dit rapport geeft een update van eerder onderzoek dat in 2012, 2014 en 2017 werd gepubliceerd.

Het gedetailleerde onderzoek naar de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders in beursgenoteerde ondernemingen is uitsluitend voorbehouden aan onze leden. 

Prijs: 250€ voor individuele en collectieve leden / gratis voor institutionele leden en partners.

Voor een analyse op maat kunt u altijd een beroep doen op de benchmarking services van GUBERNA. 

Wij herinneren u eraan dat GUBERNA onlangs een studie heeft uitgebracht over de bezoldiging van bestuurders in niet-beursgenoteerde ondernemingen

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons

informations