Type
  • Codes & Guides
Themes
  • Codes & Regulations
Datum

CoE (Comply or explain) biedt de flexibiliteit om in te spelen op de grote diversiteit onder en binnen de verschillende lidstaten van de EU. De kwaliteit van de uitleg is de kernfactor voor het opwaarderen van de legitimiteit van de CoE-aanpak. Het vaststellen van kwaliteitsvereisten is echter geen eenvoudige opgave. Met dit verslag wilde ecoDa het debat verder voeden en de Europese discussie versterken.

Sinds enkele jaren is de kwaliteit van het bestuur in het algemeen en van de verklaringen voor het niet volgen van de aanbevolen best practices die in de codes voor corporate governance zijn vastgelegd, een belangrijk punt voor beleidsmakers, investeerders, ondernemingen en de samenleving in het algemeen. Verschillende factoren hebben echter een rol gespeeld bij de geleidelijke verbetering van de kwaliteit van de uitleg. Er moet meer worden gedaan om de doeltreffendheid van de governance codes te vergroten en een betere dialoog tussen ondernemingen en hun aandeelhouders te bevorderen. Transparantie en toezicht zijn slechts een eerste stap in de richting van een goed bestuurde onderneming. Complementair toezicht kan het best worden geboden door een regelmatige en grondige (onafhankelijke) beoordeling van de governance (of de raad van bestuur).

Ondernemingen moeten een governancemodel ontwikkelen dat hen helpt om het bedrijfsdoel te bereiken en hen in staat stelt om effectieve beslissingen te nemen in het belang van de onderneming, de aandeelhouders en de stakeholders op lange termijn. Het bestuur is daarbij een cruciale factor. Maar ook de aandeelhouders moeten hun rol spelen om groei, strategie, ondernemerschap en duurzaamheid te bevorderen.

Men moet niet vergeten dat governance geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken.