Algemene informatie

Datum:
Address:
IBR-IRE Bd. Emile Jacqmainlaan 135/1 1000 Brussel België
Prijs:
Prijzen

Voor de drie modules:  

Niet leden: 1399 euro (excl. BTW) 

Leden van GUBERNA of het IBR ontvangen 30% korting: 979 euro (excl. BTW) 

Punten:
Punten
9

Deze opleiding is een samenwerking tussen GUBERNA en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Ontdenk het programma

Waarom?

Auditcomités staan vandaag voor grote uitdagingen! 

In een snel evoluerend landschap zijn auditcomités onderworpen aan complexe regelgeving en nieuwe risico’s loeren om de hoek. De verwachtingen en verantwoordelijkheden nemen alsmaar toe. Kortom, auditcomités zijn een onmisbare schakel voor een effectief toezicht op de organisatie. In deze opleiding wordt een antwoord gegeven op de basisvragen die een lid van het auditcomité zich stelt: 

 • Welke taken dient het auditcomité te vervullen?  

 • Welke onderwerpen dienen concreet aan bod te komen?  

 • Hoe interageert het auditcomité met het management, de raad van bestuur, interne en externe auditors? Wat zijn de trends in het functioneren van een auditcomité? 

Maar daarnaast belichten we ook de nieuwe thema’s die een grote impact hebben op de werking van het auditcomité:  

 • Wat is de rol van het auditcomité inzake duurzaamheid?  

 • Hoe kan het auditcomité het cybersecurity risico inschatten en onder controle houden?   

Deze opleiding biedt u de noodzakelijke inzichten en reikt praktische “tips en tricks” aan om de werking van uw auditcomité te optimaliseren. 

Door uw kennis in deze gespecialiseerde materie uit te diepen, kan u als bestuurder waardecreatie op duurzame wijze helpen bestendigen. 

Methodologie

Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden, probleemstellingen en handige ‘tools’, behandelen experten de onderwerpen. Dit wordt vervolgens aangevuld met getuigenissen van leden van raden van bestuur en/of auditcomités. 

Voor wie?

 • (kandidaat) bestuurders/leden auditcomité 

 • secretarissen-generaal 

 • executive management (CFO, CRO, interne auditor) 

 • bedrijfsrevisoren 

Programma

Deze opleiding vindt plaats bij het IBR, Bd Emile Jacqmainlaan 135 in 1000 Brussel en bestaat uit 3 halve dagen, telkens van 13.30 tot 17.00 uur. Een sandwichlunch is voorzien vanaf 13u.  

Dag 01 – 15.04.2024 

Positionering van het auditcomité in het audit landschap 

 • Het wettelijk kader, internationale ‘best practices’ en de huidige evoluties. 

 • Samenstelling, werking en rol van het auditcomité. 

 • Interactie met andere actoren in het controlegebeuren 

Sprekers: 
Marie-Elisabeth Bellefroid – Deloitte, Senior governance and Purpose Manager 

Koen Albers –  Data Protection Officer, Board member & independent audit committee member  

Dag 02 - 06.05.2024 

Kerntaken t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit 

 • Toelichting bij de diverse (internationale) raamwerken. 

 • (Nieuwe) financiële – en niet-financiële risico’s. 

 • Specifieke verantwoordelijkheden van het auditcomité t.a.v. risicobeheer, interne controle en interne audit. 

 • Cyber security risico’s in het auditcomité 

Sprekers: 
Koen Claessens - BDO, Partner Risk Advisory Services 

Marc Vael - Chair of SAI & CISO Veralto  

Dag 03 – 13.05.2023 

Duurzaamheid binnen het auditcomité:  

 • Taken en verantwoordelijkheden:  

 • Hoe moet het auditcomité zich voorbereiden? 

 • Welke verbanden worden er gelegd tussen de financiële en niet-financiële audits? 

Sprekers:  
Julie Stuckens – Manager EY Climate Change en Sustainability Services  

Harry Everaerts – EY Belgium Assurances Partner  

KMO portefeuille

KMO-portefeuille

Wist u trouwens dat u voor onze opleidingen gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.
Ons registratienummer is DV.O109497.

Qfor

Qfor kwaliteitslabel

Alle GUBERNA opleidingen, events en services hebben het Qfor kwaliteitslabel behaald. 

Meer weten?