sandra.gobert
Functie
Executive Director GUBERNA - Lead Public & Social Governance
Telefoonnummer
02 518 18 00

Sandra Gobert

Sandra Gobert behaalde een Master in de rechten evenals certificaten in boekhouding, financieel en fiscaal recht en management. Sinds 2010 is ze GUBERNA Certificed Director en sinds 2019 Chief Executive Officer van GUBERNA. Ze voltooide tevens de Chapter Zero’s Directors Climate Journey in 2021.

Als onderneemster in hart en nieren, is ze sinds 1991 betrokken geweest bij de oprichting en ontwikkeling van verschillende ondernemingen. Ze heeft zowel uitvoerende als niet-uitvoerende mandaten in raden van bestuur opgenomen in verschillende sectoren. Als experte in vennootschapsrecht, governance en regelgeving inzake sustainability is ze sinds 1992 lid van de Brusselse balie. In 1998 richtte ze de E.E.I.G. Law Link - the Global Law Group op en in 2006 het advocatenkantoor Sub Rosa Legal, waarvan zij tot op heden partner is. Sinds mei 2019 is ze onafhankelijk bestuurder van Fluxys Belgium NV, waar ze lid is van het Corporate Governance Comité en van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Ze zetelt in de raad van ecoDa, de Europese Confederatie van Bestuurdersverenigingen en is voorzitster van ecoDa’s ESG werkgroep. Ze is lid van het adviescomité van de ESG Exchange en van Chapter Zero, evenals bestuurslid van de Commissie Corporate Governance.   

Voor haar hebben de organisaties van de 21ste eeuw nood aan inclusieve governance structuren, waarbinnen betrokken, competente en moedige mensen vorm kunnen geven aan de economie van de toekomst.