In deze aflevering van Board Radar

NIEUWE TOELICHTINGSNOTA BELGISCHE CORPORATE GOVERNANCE COMMISSIE 

Het kan voor bestuurders geen kwaad om af en toe eens de website van de Belgische Corporate Governance Commissie te bezoeken. Je vindt er de nieuwe toelichting rond de onafhankelijke bestuurder. 

Tijdens de Listed Company Day, een conferentie in samenwerking met het VBO op 26 oktober, gaan we dieper in op de groeiende rol en verantwoordelijkheid van de onafhankelijke bestuurders. 

PATAGONIA: DE STAKEHOLDER ALS AANDEELHOUDER 

Onder deze krachtige titel: “De aarde is nu onze enige aandeelhouder” publiceerde de oprichter en CEO van Patagonia een bijzonder voornemen. In akkoord met zijn erfgenamen, gaat hij alle aandelen van zijn bedrijf in een stichting en een non-profitorganisatie onderbrengen. Zij moeten dan de jaarlijkse bedrijfswinsten gebruiken om de klimaatcrisis te bestrijden en wereldwijd aan natuurbescherming te doen. 

Ludwig Forrest, Head of Philantrophy bij de Koning Boudewijnstichting en bestuurder bij de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen was te gast in de studio voor een woordje uitleg. 
 

KLEINERE RAAD VAN BESTUUR VOOR DE PRO LEAGUE 

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft vorige week nieuwe statuten goedgekeurd en een nieuwe raad van bestuur samengesteld.  

Een welbepaalde beslissing van de Algemene Vergadering doet evenwel onze wenkbrauwen fronsen: CEO Lorin Parys zou ook ‘uitvoerend voorzitter’ worden. 

GUBERNA is ervan overtuigd dat ook sportsponsors een hefboomfunctie kunnen vervullen ten aanzien van het bestuur bij de sportorganisaties die zij sponsoren. Samen met de vzw Delta Group - die focust op governance in de sport - namen wij het initiatief om een sponsoringcharter te ontwikkelen met duidelijke verwachtingen inzake goed bestuur. Meer nieuws over dit mogelijk “sponsoractivisme” volgt in het voorjaar van 2023. 

GOVERNANCE VOOR START-UPS EN SCALE-UPS  

Hoe governance start-ups en scale-ups kan helpen groeien, zullen we ontdekken op ons Engelstalig event met EY in Antwerpen op 19 oktober. We kijken uit naar de keynote van Luc Sterckx die een over dit thema een praktisch boek schreef en geven het woord aan drie gewezen starters die zullen getuigen hoe zij hun profijt deden met de toepassing van goed bestuur.