Type
 • Report
Themes
 • Resilience & Antifragility
 • Codes & Regulations
 • Other
 • General
Organisation type
 • Cooperative
 • Financial sector
 • Family Business
 • Hospital sector
 • Listed Company
 • Partnership
 • Public sector
 • SME
 • Social Profit
 • Sports sector
 • Start-up/ Scale-up
 • Other
Datum

Het jaar 2020, dat in het teken stond van de COVID-19 crisis, was in vele opzichten uitzonderlijk en ook de algemene vergaderingen (AV) bleven niet gespaard. Aangezien ze niet op de traditionele wijze konden plaatsvinden, moesten organisaties de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om hun AV's op een alternatieve manier te organiseren. De overheid vaardigde een tijdelijk koninklijk besluit uit (koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020) dat algemene vergaderingen achter gesloten deuren en eventueel in digitale vorm mogelijk maakt.

In dit verband achtte GUBERNA het aangewezen om een studie uit te voeren naar de wijze waarop beursgenoteerde ondernemingen hun jaarlijkse algemene vergaderingen in 2020 hebben georganiseerd. Het doel van deze studie is tweeledig: beschrijven hoe beursgenoteerde ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die het tijdelijke regelgevingskader biedt, en nagaan in hoeverre deze praktijken een doeltreffende interactie tussen de raad van bestuur en de aandeelhouders mogelijk maken.

Deze studie is gebaseerd op een steekproef van 77 Belgische beursgenoteerde bedrijven die zijn opgenomen in de BEL 20-, BEL MID- en BEL SMALL-indexen. Uit de studie blijkt met name dat 94% van de vennootschappen waarvan de algemene vergadering plaatsvond tijdens de toepassingsperiode van het tijdelijk koninklijk besluit (1 maart tot 30 juni 2020), een algemene vergadering in een alternatieve vorm hebben gehouden, zonder de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders. 37% van de ondernemingen organiseerde een live-uitzending van hun AV. Slechts 15% van de ondernemingen maakte het echter mogelijk om "live" vragen te stellen tijdens de vergadering.

Afgezien van deze studie zijn wij van mening dat de huidige crisis de gelegenheid biedt om de organisatie van algemene vergaderingen in de komende jaren te herzien. GUBERNA spoort organisaties aan gebruik te maken van de mogelijkheden die het wettelijk kader en de nieuwe technologieën bieden, om de deelname van aandeelhouders aan de algemene vergadering te maximaliseren en hun dialoog met de onderneming te versterken.

GUBERNA-leden kunnen het volledige onderzoeksrapport hieronder raadplegen.