Type
  • Report
Themes
  • General
Organisation type
  • Family Business
  • Listed Company
  • SME
Datum

GUBERNA onderzoekt met vaste intervallen de corporate governance praktijk in Belgische bedrijven. Zowel de grote, middelgrote als kleine beursgenoteerde en besloten ondernemingen worden daarbij bestudeerd, met ook bijzondere aandacht voor familiebedrijven en buitenlandse filialen. Dit onderzoek wordt in verschillende fasen uitgevoerd en gaat zeer breed. In de bevraging worden alle organen van het corporate governance drieluik betrokken: de raad van bestuur, het management en de aandeelhouders.

Het doel van dit grootschalig onderzoek was te komen tot een stand van zaken op het vlak van corporate governance in België. In totaal werden ongeveer 500 beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde Belgische ondernemingen ondervraagd aan de hand van een schriftelijke en mondelinge enquête. De vragenlijst integreerde drie luiken, namelijk het bestuursmodel, de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur, alsook het aandeelhouderschap en de aandeelhoudersstructuren.

De confrontatie van de Belgische praktijk met de corporate governance aanbevelingen en de Belgische wetgeving terzake heeft belangrijke lacunes aan het licht gebracht (bijvoorbeeld omtrent de werking van het directiecomité). Bovendien bleken er door een verdere uitdieping van de onderzoeksresultaten in functie van het type onderneming belangrijke verschillen in bestuursstructuren en -processen te bestaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode 1997 - 1998. De onderzoeksresultaten vormden de input voor diverse onderzoeksrapporten en studiedagen, alsook voor onze basisopleiding en het bijbehorende handboek.

Download

U kan het rapport hieronder downloaden.

Vragen?

We helpen u graag verder.

Contacteer ons