Guberna

Gids voor de taken en verplichtingen van de leden van de Raad van Bestuur

  • External
  • en
2015
Type
Codes & Guides
Themes
Codes & Regulations
Organisation type
Cooperative
Family Business
Hospital sector
Listed Company
Public sector
SME
Social Profit
Sports sector
Start-up/ Scale-up

Regelgevend en politiek toezicht op de raden van bestuur heeft geleid tot een toename van de risico's en potentiële verantwoordelijkheden van de individuele bestuurders. De impact van deze nieuwe omgeving wordt ook gevoeld in het stijgende aantal verzekeringsclaims van bestuurders en functionarissen (D&O). Het rapport helpt bestuursleden de omvang van hun verantwoordelijkheden in deze complexe en steeds uitdagender wordende nieuwe wereld te begrijpen.

Sinds de financiële crisis zijn de risico-inschattingsverantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen toegenomen. Bedrijven opereren in een mondiale wereld en staan bloot aan een groot aantal verschillende risico's, terwijl bestuurders zich sneller moeten aanpassen aan een voortdurend veranderend landschap. Bovendien hebben bestuursleden, met complexere toeleveringsketens en met bedrijven die in veel landen actief zijn, te maken met verschillende wettelijke kaders en verschillende culturen die van invloed kunnen zijn op hun bestuur.

Tegelijkertijd worden ondernemingen, en meer in het bijzonder de leden van de raad van bestuur, door de toezichthouders en de samenleving in het algemeen aan meer toezicht onderworpen. De rol van sociale media is ook groter dan in het verleden.

In deze context heeft de European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) samen met AIG deze Gids ontwikkeld, waarin de risico's voor bestuurders worden geanalyseerd en hoe D&O verzekeringen juridische en financiële bescherming kunnen bieden. De Gids dekt met name de risico's voor de individuele bestuurders, maar ook de risico's voor de onderneming zijn hierin opgenomen.

Het doel van deze gids is zeker niet om bestuurders te ontmoedigen om toe te treden tot raden van bestuur, maar om hen te helpen de ware aard van hun verantwoordelijkheden te begrijpen. Door middel van verschillende casestudies belicht de Gids specifieke kwesties in een aantal landen - zo verschilt de manier waarop bestuurders kunnen worden vervolgd van land tot land.

Deze Gids biedt belangrijke principes voor individuele bestuursleden en is ook een uitnodiging aan bestuurders om te leren hoe ze hun vaardigheden op een professionele manier kunnen uitoefenen en om loyaal te zijn aan hun bedrijf. Daarom kan de gids op zijn minst dienen als een instrument om de risico's waaraan de individuele leden van de raad van bestuur worden blootgesteld te verlagen, en in het beste geval als een instrument om rechtszaken te helpen voorkomen.