Type
  • Report
Themes
  • Codes & Regulations
Organisation type
  • Listed Company
Datum

GUBERNA en het VBO voeren regelmatig een onderzoek uit naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code en zijn ondertussen al aan hun vierde studie toe. Dit rapport richt zich op de naleving van de ‘formele’ aspecten van de Code 2009, waartoe de laatst beschikbare publieke informatie van de ondernemingen werd onderzocht, zoals onder meer de jaarverslagen, de Corporate Governance Verklaringen en de Corporate Governance Charters. Het onderzoek betreft de naleving van de Code 2009 bij de 83 genoteerde ondernemingen uit de drie belangrijkste beursindices (BEL 20, BEL Mid, BEL Small).

Dit onderzoeksrapport geeft niet alleen een update ten aanzien van de vorige onderzoeken maar hanteert ook een meer diepgaande aanpak dan voorheen. Voor de eerste maal wordt naast de analyse van de Codebepalingen ook ingegaan op andere governance aspecten zoals de samenstelling van de raad van bestuur (diversiteit, nationaliteit, etc. ).

Eveneens moet dit onderzoek gekaderd worden in een veel breder onderzoeksproject dat GUBERNA en het VBO uitvoeren bij de beursgenoteerde ondernemingen, waartoe deze studie als basis heeft gediend. Dit grootschalig project richt zich op de kwalitatieve variabelen, die niet via publieke info te achterhalen zijn. Op die manier verkrijgen we een totaal beeld van de implementatie van de Code 2009, wat uniek is, zelfs in internationaal perspectief. Bovendien is de studie van GUBERNA en het VBO in dit opzicht ook complementair aan de verschillende studies die eerder al een aantal governance praktijken onderzochten.

informations

Vragen?

Vragen over deze publicatie? We helpen u graag verder.

Contacteer ons