GUBERNA Lifelong Learning

2021, een jaar van verandering en transformatie: nieuwe reflecties binnen Lifelong Learning

08-12-2020

December, de laatste maand van het jaar. De klassieke periode om even achterom te kijken naar dit jaar dat ongetwijfeld veel geschiedenisboeken zal ingaan, maar voor velen misschien ook wel graag vergeten zal willen worden. De Covid-19 crisis trof ook het GUBERNA Lifelong Learning team recht in het gezicht, en wij zagen ons genoodzaakt om onze best practices en algemene principes te herbekijken en innovatief te werk te gaan.

In 2020 hebben wij onze opleidingsmodules zowel volledig digitaal hervormd als ze in een hybride vorm gebracht. We hebben onze groepen kleiner gemaakt, opgesplitst, we zijn teruggekeerd naar een klassieke classroom setting met veilige afstand tussen de deelnemers, we hebben digitale inversed classrooms gecreëerd. Het was een jaar vol uitdagingen, maar we zijn er trots op dat wij op één ding niet ingeboet hebben: we hebben onze leerinhoud niet gereduceerd en de kwaliteit gewaarborgd

December is ook de maand waarin we traditioneel vooruitkijken naar een jaar vol nieuwe opportuniteiten en mogelijkheden. In 2020 zijn we druk achter de schermen aan het werk geweest om het curriculum van onze trajecten aan te passen aan de huidige tijd. Onze naam is niet voor niets “Lifelong Learning team”, we streven naar continuous improvement en naar het overbrengen van kennis en informatie die de tijdsgeest reflecteert en onderbouwt. We bouwen verder op onze digitale ervaringen door nieuwe content online ter beschikking te stellen.

Uit onze analyses blijkt dat de kennisgebieden waar grote nood aan is binnen de raad van bestuur digitalisatie en het duurzaamheidsgegeven zijn, en dit zowel vanuit het perspectief van de individuele bestuurder, als vanuit het perspectief van de voltallige raad van bestuur. Aan ons programma “Director Effectiveness” voegen we een module “Digital savviness” toe. We ontwikkelen eveneens een module “Sustainability” waarin u op de hoogte wordt gebracht over de meest recente juridische en bestuurlijke ontwikkelingen binnen dit thema. Beide modules zullen digitaal toegankelijk zijn voor de deelnemers aan het Director Effectiveness programma.

We hebben eveneens het overkoepelende leerdoel van Director Effectiveness - “het verwerven van individuele kennis van een bestuurder” - verder uitgekristalliseerd: deze kennis dient zich ook te vertalen in de individuele kracht van een bestuurder om zich te kunnen gedragen en uiten als een bestuurder. Met dit op het oog voegen wij vanaf 2021 ook een extra luik “Social Skills” toe aan het programma Director Effectiveness.

Ook het opleidingsprogramma Board Effectiveness werd onder de loep genomen met aandacht voor sustainability en digitalisatie. Daarnaast krijgt het gedachtengoed “no one size fits all” en “het juiste gedrag in goed bestuur” een duidelijkere neerslag. Beide onderwerpen zijn cruciaal voor GUBERNA. Elke organisatie is anders, elke organisatie heeft nood aan haar eigen raad van bestuur, afgestemd op haar sector, grootte en maturiteit. We maken nog meer de differentiatie in ons programma Board Effectiveness door cases en getuigenissen te voorzien uit de publieke sector, KMO’s, start-ups, not-for-profit en Bel20 bedrijven.

Een efficiënte en effectieve raad van bestuur valt of staat met een goede dynamiek. Net zoals de individuele kennis op een juiste manier uitgedragen dient te worden, vraagt het ook binnen de raad van bestuur een extra stap om van het juiste te weten over te gaan naar het juiste te doen. Onze Knowledge Director Prof. Dr. Abigail Levrau verdiepte zich in de thematiek van “board dynamics” en werkte een kader uit waarmee we onze Board Effectiveness deelnemers kennis willen laten maken.

Naast deze graduele aanpassingen aan onze vaste programma’s, voegen we in het najaar 2021 een nieuw luik toe aan ons portfolio: Dilemma Training. Deze nieuwe blended opleiding verenigt de kennis die een bestuurder zich eigen gemaakt heeft met de skills en best practices die nodig zijn voor een efficiënte raadsvergadering. De opleiding zal bestaan uit vier voor te bereiden simulatie-oefeningen met reële scenario’s.

GUBERNA is volop aan het digitaliseren, en zo ook onze opleidingen. 2021 wordt een jaar van veranderingen en transformatie waarin we u graag meenemen. Hopelijk kunnen we elkaar terugzien en creëren we nieuwe groepen van deelnemers die een blijvende band met elkaar zullen maken. Wij wensen alle deelnemers van onze 2020 “corona-edities” van harte te danken voor hun vertrouwen en hun enthousiaste digitale deelnames. We zien jullie terug in 2021!