Type
  • News article
Datum

Digitale transformatie, diversiteit en verzekeren van duurzaamheid moeten hoog op de agenda van bestuurders staan.

Aangezien we vandaag de dag, al dan niet genoodzaakt, alsmaar meer op het digitale aspect van onze samenleving en bedrijfswereld moeten rekenen, is Pascale Van Damme steevast overtuigd dat digitale transformatie en de daar bijhorende investeringen helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje van bestuurders dienen te staan. Los daarvan moeten we nog steeds iedere dag onze volledige aandacht besteden aan diversiteit en inclusie.

Diversiteit waaronder gender houdt de gemoederen meer dan ooit bezig. Diverse teams waar mensen zich goed voelen zal de enige manier zijn om creatief en innovatief de huidige uitdagingen van bedrijven en organisaties te benaderen, en zodoende de productiviteit te verhogen en samenwerking te bevorderen.

Een volgend onderwerp waar zowel Pascale als haar werkgever ontzettend veel waarde aan hechten, is het verzekeren van duurzaamheid. Dat doen ze bijvoorbeeld in de ontwikkeling van hun producten, recyclageprocessen en ecologische voetafdruk. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de toekomst van volgende generaties. Alle inspanning die bestuurders, niet alleen als bedrijfsleiders maar ook als medemensen, leveren, dragen bij tot het verzekeren van groei op een verantwoordelijke manier.

Pascale Van Damme

Pascale Van Damme

Vice President EMEA VMware at Dell Technologies (main position) 
Executive Sponsor NATO business
President Digital Industries Agoria
Co-Founder BeCentral
Board of Directors Royal Belgian Football Association
Board of Directors American Chambers Belgium
Chairwoman Wise Women of Ghent
Ambassador InspiringFifty Belgium, 

Mobile  +32479977707
Email: pascale_van_damme@dell.com
 

Kunt u uzelf voorstellen en de context waarin u uw mandaat (en) uitvoert?

Binnen Dell Technologies ben ik als Vice President verantwoordelijk voor de uitbouw en groei van het VMware portfolio en klantenbestand. En dit voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Een 120-tal landen met eigen culturen, gewoonten en uitdagingen. Die positie te kunnen bekleden, geeft me iedere dag opnieuw grote voldoening en maakt me trots. Een groot team met dezelfde doelen voor ogen waarin elk individu zijn of haar toptalenten hiervoor mag aanwenden, is immers waar wij als bedrijf, maar ook ikzelf, 100% voor staan. Wij willen als bedrijf niet alleen onze klanten de beste service en producten aanbieden, maar dragen ook met toewijding ons steentje bij om de wereld voor iedereen dat stukje beter te maken.

Ik maak al jaren deel uit van de raad van bestuur binnen Dell Technologies Belux en tot voor mijn overstap naar een EMEA-positie, was ik ook Managing Director Belux. Als President Digital Industries bij Agoria, zet ik me in voor de verdere digitalisering van onze Belgische bedrijven. Ik zetel ook in meerdere raden van bestuur, en ben mede-oprichtster van BeCentral, een organisatie die zich richt op het delen van kennis en startups ondersteunt met handige do’s and dont’s. Verder ijver ik, als ambassadrice voor InspiringFifty, om vrouwelijke ondernemers een spreekbuis aan te reiken en hen in de picture te zetten. 

Mijn ambitie is om zoveel mogelijk gelijkgestemden de steun en tools te bezorgen om te groeien, hun talent en hun potentieel ten volle te benutten. Ik kijk graag voorop, maar deins nooit terug om achterom te kijken en een hand uit te reiken.
 

U bent de laatste 10 jaar zeer actief in het stimuleren van de rol van de vrouw in de ICT-wereld. Kan U dat toelichten? En hoe kunnen we daar als bestuurders aan bijdragen?

Diversiteit waaronder gender houdt de gemoederen meer dan ooit bezig. Niet in iedere cultuur wordt bijvoorbeeld op dezelfde wijze naar vrouwen gekeken. Binnen Dell Technologies is diversiteit en inclusie onderdeel van onze bedrijfscultuur. Ik ben ervan overtuigd dat diverse teams waar mensen zich goed voelen de enige manier is om creatief en innovatief de huidige uitdagingen van bedrijven en organisaties te benaderen, en zodoende de productiviteit te verhogen en samenwerking te bevorderen.

Diversiteit mag niet vrijblijvend zijn. In de praktijk moet het beleid diversiteit uitstralen. Dell is niet voor niets een equal opportunity employer. Dat betekent gelijke kansen voor iedereen. Wij rekruteren op basis van businessnoden, job voorwaarden en individuele kwalificaties. Gender, leeftijd, religie of nationaliteit spelen geen rol. Onze rekruteringsadvertenties zijn dan ook bewust zeer vrouwvriendelijk. Wij gebruiken bijvoorbeeld tekst en beeld die vrouwen aanspreken.

Er is een degelijke opmars gaande, maar er wordt nog te vaak onvoldoende aandacht besteed aan de gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in de ICT-wereld. Ervaringen hebben ons al voldoende geleerd dat vrouwen doorgaans de neiging hebben om uit de zogezegde mannelijke industrie te blijven. En dat is helaas een verkeerde opvatting en aanpak. Vrouwen hebben wel degelijk een gelijke plaats binnen de ICT, alsook in andere bedrijfstakken. Zij hebben al meermaals bewezen verscheidene posities met succes te bekleden, alsook het verschil te kunnen maken. Wij zijn er ook trots op al vele jaren geen onderscheid te maken bij de aanwerving en het aantrekken van vrouwelijk talent. Skills, capaciteiten en doorzettingsvermogen zijn absoluut niet gender-gebonden.

Ik vind het dan ook heel erg belangrijk dat te blijven benadrukken door bijvoorbeeld ICT studentes te steunen in hun carrièremogelijkheden en de ICT-wereld voor vrouwen meer verwelkomend te maken. In 2017 won ik ICT Woman Of The Year award, waarmee ik een duidelijk signaal kon geven naar alle vrouwen die ook in de ICT-wereld een plaatsje willen.

Ik ben van mening dat ieder bedrijf voor zichzelf die oefening moet maken en het topic moet aankaarten in de Raad Van Bestuur. Is de verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk talent evenredig te noemen? Worden hogere posities uitsluitend door mannelijke collega’s ingevuld? Doen we inspanningen om jong talent aan te werven en hun doorgroei te stimuleren? We moeten als bedrijfsleiders onszelf uitdagen om verder te kijken dan onze gewoontes, zekerheden en routines.

Ik ben ervan overtuigd dat diverse teams waar mensen zich goed voelen de enige manier is om creatief en innovatief de huidige uitdagingen van bedrijven en organisaties te benaderen, en zodoende de productiviteit te verhogen en samenwerking te bevorderen.

Directors Sparkle Pascale Van Damme

Wat zijn volgens u de voornaamste onderwerpen die in 2022 de aandacht van bestuurders verdienen?

Aangezien we vandaag de dag, al dan niet genoodzaakt, alsmaar meer op het digitale aspect van onze samenleving en bedrijfswereld moeten rekenen, ben ik steevast overtuigd dat digitale transformatie en de daar bijhorende investeringen helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje dienen te staan. Daar ligt onze toekomst.

Los daarvan moeten we nog steeds iedere dag onze volledige aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Ondertussen vaak gehypte begrippen, maar beide met een dermate diepgang dat ze door ieder van ons als uiterst belangrijk worden beschouwd. Zowel binnen de bedrijfsmuren als ver daarbuiten. We zijn de generatie van de grootse veranderingen en verschillen. Een harmonie daarin trachten te vinden is dan ook de meest logische manier om deze het hoofd te bieden. Het juiste evenwicht voor het beste resultaat.

Een volgend onderwerp waar zowel ikzelf als ons bedrijf ontzettend veel waarde aan hechten, is het verzekeren van duurzaamheid. Dat doen we bijvoorbeeld in de ontwikkeling van onze producten, recyclageprocessen en ecologische voetafdruk. Wij zijn verantwoordelijk voor de toekomst van volgende generaties. Alle inspanning die wij, niet alleen als bedrijfsleiders maar ook als medemensen, leveren, dragen bij tot het verzekeren van groei op een verantwoordelijke manier.

Waarom besloot u bestuurder te worden?

Voor mij is de belangrijkste reden het delen van ervaringen en het vormen van ecosystemen om betere resultaten te behalen en complexere problemen op te lossen. Door zelf dagdagelijks als leider in de IT-wereld mee te draaien, vorm ik een beeld en een visie over hoe vanuit mijn hoek maatschappelijke problemen kunnen aangekaart worden. Wanneer bestuurders van verschillende sectoren samen aan tafel terechtkomen, komen verschillende visies tezamen en worden onze denkbeelden uitgedaagd én verfijnd. Ik vind het belangrijk om mijn eigen ervaring te delen, maar evenzeer om externe impulsen te krijgen, een diverse groep mensen te leren kennen, en op zoek te gaan naar betere oplossingen.

Persoonlijk zie ik mijn rol als bestuurder ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar positieve impact op de samenleving. Hier geloof ik ook dat er een opportuniteit is tot kruisbestuiving tussen de academische wereld en het bedrijfsleven, de praktijk zeg maar. Ik volgde zelf een cursus van GUBERNA en behaalde in juni een master in IT Governance aan Antwerp Management School. Wanneer verschillende sectoren samen komen, en er tegelijkertijd ideeën vanuit de academische wereld overvloeien, vorm je een hoog functionerend ecosysteem.

Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?

Heel positief. Enerzijds krijg ik voldoening door mijn steentje bij te dragen en anderzijds kan ik zelf blijven groeien en mezelf bijschaven. Ik geloof heel sterk in levenslang leren. Door diverse mandaten op te nemen, en als bestuurder mee te werken aan projecten die me nauw aan het hart liggen, leer ik dagelijks bij en laat ik mezelf niet toe om te stagneren.

Board meetings zijn natuurlijk meer dan het losjes uitwisselen van ervaringen en best practices. Wanneer veel gefundeerde meningen samen komen, kom je af en toe terecht in een spanningsveld. Daar hebben zowel de CEO als de voorzitter een belangrijke taak en is het cruciaal dat ze een sterke tandem vormen. De handigheid zit erin om dat soort situaties te omarmen, om conflicten niet uit te weg te gaan, maar uit te zoeken waar de verschilpunten zitten. Wanneer je de emoties dan kan scheiden van de kern van het probleem, kun je gaan debatteren zonder taboes. Je benadrukt het doel voor ogen, wisselt meningen uit, laat elkaar uitpraten, en zoekt naar een aanpak waarin ieder zich kan vinden. Dan boek je als team vooruitgang.

Als voorzitter van zo’n raad is het cruciaal om daar enige fijngevoeligheid aan de dag te leggen. Houd bij manier van spreken een communicatielijn met elk van de bestuurders. Zorg dat je jezelf aanbiedt als klankbord wanneer dat in de groep niet voor de hand liggend zou zijn. Dat vraagt inleving in elk van die verschillende achtergronden en visies, een boeiende oefening op zichzelf al. Waar nodig moet je natuurlijk bemiddelen, zorgen dat gevoeligheden uitgepraat worden, en snel en kordaat kunnen handelen. Maar fundamenteel gaat het om de geest van het team. Als je individuele leden zich goed voelen en de tafel ervaren als een veilige omgeving waar positief samengewerkt wordt, dan krijg je een sterke functionering en de beste resultaten.

Welke impact heeft de huidige crisis op uw rol als bestuurder?

Ik denk dat Covid-19 zowat iedereen wakker geschud en aangemaand heeft om oplossingen te vinden in gebieden die tot dusver nog niet hun volledig potentieel bereikt hadden. Omdat daar simpelweg geen aangetoonde nood voor was. Het heeft een digitale revolutie teweeggebracht, die ook wij stevig gevoeld hebben. Als bedrijfsleiders en bestuurders werden we genoodzaakt om flexibiliteit en opschaalbaarheid te omarmen om de werking van onze maatschappij geen halt toe te roepen. En des te meer onze klanten gepaste oplossingen aan te bieden.

Zo waren we het onmiddellijk unaniem eens dat alle personeelsleden de absolute vrijheid moesten krijgen om in lockdown periodes zelf de balans te kunnen vinden tussen werk en privé, aangezien die grens plots wegviel. Van thuis werken en alle middelen aangereikt krijgen om hen daarin nog steeds veilig en productief te laten functioneren, stond dan ook als topprioriteit aangeschreven voor ons bestuur.

Als ICT-bedrijf konden wij gelukkig heel kort op de bal spelen en onze mensen een zo aangenaam mogelijke transitie naar de nieuwe manier van werken aanbieden. De ervaring leert ons als gevolg dat dit een uitstekende continuïteit en veelomvattende appreciatie van onze medewerkers teweeggebracht heeft.

Welke competenties en vaardigheden zijn volgens u cruciaal om een goede bestuurder te zijn?

Naar mijn mening moet een goede bestuurder eerst en vooral over de nodige dosis toewijding en verantwoordelijkheidsgevoel beschikken. Daarnaast moet je open staan voor meerdere invalshoeken en empathisch durven te leiden. Ik draag authenticiteit hoog in het vaandel. Wees wie je bent, verkondig je mening, benoem je emoties. Het hele doel van een raad is om diverse personen samen te brengen. Dat benut je door authentiek te zijn in het delen van je mening en niet noodzakelijk mee te gaan met de stroom. De beslissingen die binnen een Raad van Bestuur genomen worden, hebben niet alleen impact op het bedrijf, maar ook op de mensen die ervoor zorgen dat een bedrijf evolueert en de beoogde doelstellingen bereikt.

Een goede bestuurder beschikt over voldoende inlevingsvermogen, durft een uitdaging aangaan, denkt oplossingsgericht, is stressbestendig wanneer nodig, en beschouwt een crisis als leermoment in plaats van een nederlaag.

Wat ziet u als uw specifieke meerwaarde voor een raad van bestuur?

Ervoor waken dat de juiste Governance aanwezig is. Het gaat eerst en vooral over een geheel van processen om een organisatie te sturen met winst als oogmerk en ten tweede dat men focust op ethisch en duurzaam leiderschap. Governance is een aanvaard instrument om meerwaarde op lange termijn te creëren. De uitkomst is niet alleen financieel maar uit zich ook op vele andere terreinen. In die zin is Governance voor àlle bedrijven, ook kmo’s, van groot belang. Om mee te evolueren is levenslang leren, ook op Governance vlak, een must.

Dell Technologies kent een sterke en doorgedreven corporate Governance, en daaraan dank ik een groot deel van mijn praktijkervaring over hoe een raad van bestuur functioneert. Daar voeg ik ook een academisch luik aan toe. Maar nog belangrijker dan dat, zijn de onderwerpen die je nauw aan het hart draagt. Onbewust zal je op die punten net iets gepassioneerder uit de hoek komen, overtuigingskracht uiten, en een invloed hebben op de uitkomst.

Governance is een aanvaard instrument om meerwaarde op lange termijn te creëren. De uitkomst is niet alleen financieel maar uit zich ook op vele andere terreinen.

Welke thema's verdienen de volle aandacht in de boardroom?

Sinds vele jaren focus ik zo voornamelijk op diversiteit en inclusie, groene IT, circulaire economie en digitale transformatie. En ik geloof echt dat dat domeinen zijn die in een breed maatschappelijk kader geplaatst kunnen worden, en een impact hebben die veel breder gaat dan IT. Zo kan technologie een sterke positieve impact hebben op een meer duurzame toekomst.

Om even door te gaan op dat punt van duurzaamheid, je moet als boardroom verder denken dan de korte termijnstrategie van het bedrijf. Je moet je afvragen hoe het bedrijf en zijn doelstellingen passen in het totale plaatje waarin we uiteindelijk een betere wereld en samenleving willen achterlaten dan waar we mee beginnen.

Een handig kader dat je daarvoor kan gebruiken zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDGs. Dat zijn 17 internationale doelen die enkel bereikt worden als we breed samenwerken met andere bedrijven, NGO’s, overheden, academici enzovoort. Die doelen zijn heel divers, gaande van ‘Geen Armoede’ tot ‘Verantwoorde consumptie en productie’. Daarin vervat zit ook milieubewustheid en circulaire economie.

We weten dat vandaag slechts 8,6% van de wereldproductie circulair is. Dat vind ik persoonlijk heel erg weinig. Dat komt deels omdat we nog te weinig zicht hebben op de plaatsen waar er verbetering mogelijk is. Door dit punt hoog op de agenda te houden in de raad van bestuur van bedrijven binnen verschillende sectoren, merk je snel dat het enerzijds het bedrijf ten goede komt door kostenbesparingen of duurzame investeringen op langere termijn, en dat het anderzijds een breder maatschappelijk doel nastreeft. Digitalisering en digitale strategieën kunnen de omschakeling faciliteren.

Volgens een recent rapport van het World Economic Forum kunnen nieuwe technologieën zoals AI (Artificiële Intelligentie) en Machine Learning helpen om vooruitgang te boeken bij 70% van de Sustainable Development Goals. AI kan ook helpen bij het creëren van nieuwe logistieke systemen en ketens om producten in grotere mate te kunnen demonteren en recyclen.

Concreet wil dat zeggen dat we kennis en data gaan connecteren en verbinden, zodat we inzicht krijgen in een volledige toeleveringsketen of de weg die een bepaald materiaal doorheen de keten aflegt. Zo wordt het dan ook duidelijk waar er materiaalverlies is of waar er opportuniteiten zijn om het proces efficiënter te maken, zodat er minder CO2 uitgestoten wordt. Op die manier kom je als bedrijf ook te weten waar je grootste emissies zitten en wordt het ook duidelijk welke het eenvoudigste aan te pakken zijn. Zo vermijd je dat je je inspanningen op de verkeerde initiatieven inzet maar dat je zeker start met die zaken die het meeste klimaatimpact hebben.

Welke tips heb je voor (toekomstige) bestuursleden?

Twijfel niet aan de impact die je kan hebben op andere sectoren. Door je eigen ervaringen te delen, breng je zo veel kennis over en leer je tegelijkertijd. Samenwerking en partnerships zijn nodig, in je bedrijf en daarbuiten. Een stevige strategie is de start maar ook de concrete stapjes die we zetten, moeten we vertellen. We moeten niet wachten tot iemand anders initiatief neemt. We moeten zelf actie ondernemen en zo veel mogelijk anderen inspireren. Mijn belangrijkste tip is om daar niet mee te wachten. Denk vandaag al na over waar je hart ligt en waar je een impact wilt maken. Door een of meerdere mandaten op te nemen in verschillende sectoren, zal je ook snel merken welke impact dat maakt op jezelf en hoe je kijkt naar je eigen bedrijf, en al snel zal je daar ook tot nieuwe inzichten komen.

Hoe hebben de onderwijsprogramma's van GUBERNA bijgedragen aan uw succes als bestuurder?

GUBERNA was een cruciaal deel van de puzzel. De opleidingen helpen je langs de ene kant vanuit een theoretische hoek over samenwerkingsverbanden en hoe een raad van bestuur optimaal kan functioneren. Maar anderzijds kan het net dat duwtje in de rug zijn om te beginnen. Want zoals in alles, begint succes met een eerste stap.

De content die GUBERNA brengt, is in mijn ogen noodzakelijk om correct een mandaat uit te oefenen. Wat ik hier leerde, heb ik effectief kunnen toepassen op mijn onderneming omdat GUBERNA dit op een zinvolle manier faciliteerde. Voor mij heeft in het bijzonder de Board Effectiveness opleiding mij niet alleen noodzakelijke, maar vooral praktische kennis van de corporate Governance codes bijgebracht door effectief deel te nemen aan de discussies over de toepassing ervan.

Hoe ondersteunt het GUBERNA Directors en Certified Directors-netwerk u in uw rol als bestuurder?

GUBERNA heeft bijgedragen aan mijn kennisnetwerk waardoor ik kan terugvallen op een groep van gedreven en ervaren mensen. Zo sta je eigenlijk nooit alleen in de complexere vraagstukken waar je als bestuurder mee geconfronteerd wordt. Door de vele netwerkmogelijkheden heb ik vooral veel nieuwe, boeiende mensen leren kennen met wie ik dezelfde passie deel om organisaties op een duurzame en degelijke wijze te besturen en te helpen groeien.

Danny VanDevyver

Interview conducted by Danny VandeVyver
GUBERNA Certified Director
For the Cashinahua of South America, Unaya means wise person - someone with a special kind of wisdom, based on knowledge, experience and skills. This will be the spirit of my board activities.
Active member of the GUBERNA Alumni Council
Looking for two new mandates in 2022
Mobile +32 477 57 00 92
Email danny.vandevyver@unaya.be

Deelnemen aan GUBERNA Directors Sparkle?

GUBERNA wil een echte gemeenschap zijn waarin elk lid zijn/haar rol van bestuurder in de beste omstandigheden kan uitvoeren. Om de uitwisseling van ervaringen en informatie te stimuleren, hebben de GUBERNA Directors deze interview reeks opgestart in september 2020. Doel: onze leden inspireren via de verhalen van ervaren bestuurders.

Graag nodigen we de GUBERNA Directors en GUBERNA Certified Directors uit om onderwerpen en te interviewen personen aan te reiken. In 2022 leggen we de klemtoon op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kan de raad van bestuur bijdragen aan een beter klimaat?

  • Van een factchecking naar een proces gestuurd risicobeheer onder toezicht van de raad van bestuur?

  • De rol van de voorzitter van de raad van bestuur in de digitale transformatie.

  • Hoe kan u uw bedrijf versterken om te groeien door overnames en partnerships en uw corporate governance op orde krijgen?

  • De jonge generatie bestuursleden.

Wil u deelnemen aan GUBERNA Directors Sparkle of heeft u suggesties rond gesprekspartners en onderwerpen? Stuur dan een mailtje naar Danny VandeVyver.