Guberna

Memorandum voor de Financiële Sector

17-01-2020

Memorandum voor de financiële sector.

Naar een nationale en internationale alignering van de keuzevrijheid voor bestuurs- en managementmodellen in de financiële sector

Brussel, 17 januari 2020 – GUBERNA, Instituut van Bestuurders, heeft een memorandum bezorgd aan de voorzitters van de politieke partijen met het oog op een regeringsakkoord.

Via dit memorandum pleit GUBERNA voor een aanpassing van de governance bepalingen voor de financiële sector en dit met een dubbel doel voor ogen: (1) een verdere alignering met de nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bekomen en (2) een ‘level playing field’ ontwikkelen, zowel binnen de financiële sector als ten opzichte van niet-financiële instellingen die in concurrentie (mogen) treden met financiële instellingen (o.a. de GAFA).