Type
  • Report
Themes
  • Board Dynamics & Ethical Decision Making
Datum

De afgelopen tien jaar is corporate governance - de manier waarop bedrijven worden bestuurd en gecontroleerd - mainstream geworden.

Na de ethische schandalen van Enron tot Worldcom aan het begin van de nieuwe eeuw werd er meer dan ooit aandacht besteed aan corporate governance, zowel binnen als buiten bedrijven. Er is een groot aantal regels, normen, initiatieven, programma's en nog veel meer naar voren gekomen; van Sarbanes Oxley tot de geactualiseerde Principles of Corporate Governance van de OESO.

Een deel van deze activiteit was ongetwijfeld noodzakelijk en nuttig. Maar sommigen probeerden corporate governance om te vormen tot een administratieve oefening, een aaneenschakeling van vakjes die moeten worden aangekruist. De focus van raden van bestuur wereldwijd is steeds meer verschoven naar compliance in plaats van naar uitmuntendheid.

"Het is belangrijk om aandacht te besteden aan corporate governance, maar het mag de agenda niet domineren ten nadele van de raad van bestuur die te weinig tijd aan het bedrijf besteedt",

merkte een van de geïnterviewden op in ons onderzoek. "De last van compliance en rapportage wordt te tijdrovend", betreurde een ander.

Maar corporate governance kan nooit stilstaan. Onze verwachtingen van raden van bestuur veranderen voortdurend - vooral in onze hypercompetitieve en turbulente tijden. Wat tien jaar geleden nog acceptabel was, wordt nu vaak heel anders bekeken. Bedrijven over de hele wereld beseffen steeds meer dat effectieve raden van bestuur verder moeten gaan dan alleen compliance om een flexibel en dynamisch bestuur tot stand te brengen.