Type
  • Position paper
Themes
  • Shareholder Governance
Organisation type
  • Public sector
Datum

De wijze waarop de Staat haar participaties in ondernemingen beheert, is een belangrijke kwestie van public governance. Dit beheer is complex en wordt vaak bekritiseerd (partijdige benoeming van overheidsbestuurders, gebrek aan transparantie, gebrek aan strategische langetermijnvisie, enz.).

Binnen het kenniscentrum voor de publieke sector schreef GUBERNA in 2014 een memorandum rond de optimalisatie van de rol van de Staat als aandeelhouder. Aan de vooravond van de Federale verkiezingen van 26 mei 2019 nam GUBERNA vervolgens het initiatief om een analyse te maken van de mate waarin deze bepalingen in het Regeerakkoord werden gerealiseerd, en deelde zij de uitdagingen en aanbevelingen voor de volgende Regering.

Sindsdien is er meer dan een jaar verstreken, de nieuwe federale regering staat in de stijgers, en België wordt, net zoals de hele wereld, geconfronteerd met de gevolgen van de Covid-19-pandemie. Naast de andere beleidsmaatregelen zien we dat Covid-19 de rol van de overheid in de economie opnieuw doet toenemen. De aanbevelingen die GUBERNA in haar Visienota van mei 2019 formuleerde zijn, mits enkele aanpassingen en aanvullingen, vandaag dus des te relevant. Dit brengt GUBERNA ertoe ze opnieuw onder de aandacht te brengen.

De update van deze visienota is het resultaat van een aanvullende analyse, die inspeelt op de veranderende (reglementaire) omstandigheden en die het mogelijk maakt om de relevantie van de visienota te behouden in de context van tegelijkertijd een gezondheid, economische, en sociale crisis.

Deze nota werd aan alle federale ministers, de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen en de verantwoordelijken van hun studiecentra bezorgd. Wij hopen dat dit document zal bijdragen tot een verdere optimalisering van de rol van de Belgische Staat als aandeelhouder, in overeenstemming met de internationale beste praktijken.